Davant el venciment dels contractes, CGT exigeix que la Conselleria d’Igualtat recupere els centres de menors privatitzats

CGT exigeix un compromís del Consell perquè establisca un Pla de Recuperació dels centres especialitzats en la infantesa i adolescència, de forma que els centres que pertanyen a la Generalitat Valenciana tornen a ser de gestió pública íntegrament, oferint un servei de qualitat que s’allunye de la caritat i l’assistencialisme.

CGT ha sol·licitat a la Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que aquesta recuperació de centres privatitzats comence pels tres centres de menors que els seus contractes finalitzen el 31 de març:

– Centre d’Acollida “Plana Alta” de Castelló i Centre d’Acollida “Plana Baixa” de Nules, adjudicats a l’empresa de l’ordre catòlica “Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia”. Entitat religiosa que ha vingut incomplint sistemàticament els acords adoptats per la Comissió Tècnica de Valoració d’Expedients de Menors de la Conselleria.

– Centre d’Acollida “Sant Sebastià” de Vinaròs, adjudicat a la Fundació Diagrama. Fundació formada per un opac i hermètic conglomerat d’ONG’s i empreses que han sigut notícia en nombroses ocasions pels seus qüestionables mètodes educatius i per la falta de respecte i prepotència envers el personal.

Malgrat que la consellera Oltra ha tingut l’oportunitat de recuperar aquests centres per a la gestió pública, aprofitant el venciment dels contractes, ha decidit prorrogar-los tres mesos més. És per això que CGT interpel·la públicament a la consellera perquè no allargue més la privatització dels Centres de Menors.

CGT ha realitzat una recopilació de dades de finalització de contractes en els centres de Menors de la província de Castelló i assegura que ara és el moment per a recuperar-los per a la gestió pública sense cost addicional.

Durant els  anys de mandat de la dreta al País Valencià hem vist com els Centres d’Acollida de Menors, dependents de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló, han passat d’estar directament gestionats per l’Administració, amb empleades i empleats públics, a ser gestionats per entitats privades.

En l’actualitat només dos dels deu Centres d’Acollida de Menors a la província de Castelló són gestionats únicament per Administracions Públiques. La resta de Centres d’Acollida són gestionats per empreses privades, adjudicatàries dels contractes licitats i es financen mitjançant la modalitat de concert.

CGT denuncia que la vicepresidenta i consellera, Mònica Oltra, està mantenint la mateixa política que els seus predecessors al continuar prorrogant els contractes a les mateixes empreses.

El 30 d’abril de 2017 finalitza el contracte del Centre de Reeducació Pi Gros de Castelló, subscrit amb l’empresa Fundació Diagrama. Al País Valencià exerceixen una espècie de monopoli en allò que concerneix  adolescents subjectes a mesures judicials.

El 30 de juny de 2017 finalitzen els contractes de:

– El Centre d’Acollida “Nuestra Señora de la Resurrección” de Sogorb, subscrit amb l’ordre religiosa “Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia”.

– El Centre d’Acollida “Castellón I” d’Onda, subscrit amb la Asociación Mensajeros de la Paz. Associació dirigida per persones relacionades amb el PP i de la qual va ser presidenta d’honor Ana Botella, quan Aznar va ser president.

El 30 de juny de 2018 finalitza el contracte del Centre Acollida de Formació Especial “Baix Maestrat” de Vinaròs, subscrit amb l’empresa Fundació Diagrama.

A més a més, existeixen centres de dia i centres d’emancipació per a joves que també són dirigits per Fundació Diagrama, Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, Fundació Amigó, i altres.

L’organització anarcosindicalista ha detectat així mateix que el contracte del Centre d’Acollida “Casa Don Bosco” de Borriana, subscrit amb la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, també de caràcter religiós, fou prorrogat el passat 30 de novembre.

A la província de Castelló trobem que uns 240 xiquets i xiquetes i adolescents són atesos en aquests tipus de centres. CGT denuncia que mentre ha estat augmentant la pobresa infantil, unes quantes empreses es reparteixen la seua atenció com un negoci.

Gabinet de Premsa CGT-PV

31 març 2017