Curs de Formació: «La jubilació en les seues diferents modalitats»

El pròxim dia 12 de juny, tindrà lloc a València un curs de formació organitzat per la Secretaria de Formació de la CGT-PV i Múrcia amb el títol «La jubilació en les seues diferents modalitats».

La jornada de formació, a càrrec del company Juan Granados (Secretari de Jurídica i Finances de la Federació Local d’Alacant, funcionari de la Seguretat Social) versarà sobre les formes de jubilació (ordinària, parcial, especials…), terminis, requisits, etc.

L’horari previst és el següent:

 Dijous 12 de juny: De 10h30 a 13h, descans, i continuarà de 16h30, amb un descans a les 18h, fins a les 19h30.

Tot el curs es desenvoluparà en la seu del sindicat de l’Avinguda del Cid, 154-baix, València.

Per tal de participar-hi és imprescindible omplir la fitxa d’inscripció i enviar-la a comunicacion-cgtpv@rojoynegro.info

La data límit per a remetre la fitxa és el dimarts 10 de juny a les 14h.

Molt important: En breu, adjuntarem documentació i enllaços que és important que les persones inscrites revisen per tal d’arribar al curs amb nocions bàsiques sobre el tema.

Salut!

Secretaria Formació CGT-PV