Curs de Formació Confederal sobre Videoconferència el 14 de juny a Madrid.

Curs de Formació Confederal sobre Videoconferència


DATA: 14 de Juny de 2013
HORARI: de 10.00 a 15.00 hores
LLOC: C/

Sagunto nº 15, 1º (Metro Iglesia), Madrid
Convocatòria:
El Curs de Videoconferència està

dirigit preferentment als/les afiliats/des que realitzen tasques de Comunicació dintre dels sindicats, seccions sindicals,

etc de la CGT.
Per qüestions d’operativitat el nombre màxim de participants és de 15 persones. La selecció es

realitzarà entre qui enviïn emplenat el formulari adjunt abans del dia 4 de Juny a l’adreça de la Secretaria de Formació

del Comitè Confederal: sp-formacion@cgt.es.
Objectiu del Curs:
Presentar i

formar als participants en els sistemes de videoconferència per a la realització de reunions no presencials a través de

connexions per Internet. Amb aquest sistema, es poden transmetre el vídeo i l’àudio de tots els participants amb una

qualitat suficient per a la consecució satisfactòria de la reunió.
La videoconferència és una eina de que s’ha

dotat CGT, que ha estat presentada en recents Plenàries, amb la qual es pretén facilitar la comunicació quotidiana d’una

forma àgil dintre dels diversos àmbits de la nostra organització. Aquesta eina és especialment útil per a les

Confederacions Territorials, les Seccions Sindicals estatals, les Federacions Sectorials i, en particular, per als

territoris insulars.
L’alumne s’ha d’equipar amb: Un portàtil. Opcionalment, amb altres mitjans

com tablet, iPhone o similars, connexió internet mòbil (mòdem 3G), etc.
El curs serà impartit per Jesús

Marín, Administrador del sistema de videoconferència de CGT.
Programa del Curs:
 1. Introducció. Que és una videoconferència?
 2. Comparativa entre els diferents

sistemes de videoconferència
 3. Sol·licitud de sala de

videoconferència. Procediment
 4. Connectar-se a una

videoconferència. 4.1. Requeriments tècnics
4.2. Primers passos i proves
4.3. Ús bàsic de l’aplicació
4.3.1. Com activar / desactivar càmera
4.3.2. Com parlar
4.3.3. Com sol·licitar paraula
4.4. Ús des de

iPhone / iPad / Android…
 5. Moderació 5.1. Com accedir com

moderador
5.2. Com convidar a uns altres a la videoconferència
5.3. Com manejar la videoconferència
5.3.1.

Canviar nom d’un assistent
5.3.2. Activar / desactivar àudio / vídeo d’un assistent
5.3.3. Com expulsar a un

assistent
5.3.4. Com desactivar la necessitat de «prémer per a parlar»
5.3.5. Com transferir la moderació
5.3.6. Consells de bon ús en la moderació
 6. Proves
Escola de

Formació Confederal “Eladio Villanueva”
>>> En documents adjunts circular del curs i full

d’inscripció.
  Circular curs    Full d’inscripció