Com actuar en cas que l’empresa vulgui ’camuflar’ un accident laboral

COM ACTUAR EN CAS QUE L’EMPRESA VULGUI “CAMUFLAR” UN ACCIDENT LABORAL

QUE FER SI ET FAS MAL EN EL TREBALL, VAS A LA FARMACIOLA O SERVEI MÉDIC DE L’EMPRESA I T’ENVIEN A CASA AMB “PERMÍS RETRIBUÏT”:

Des de CGT hem detectat que aquests casos es vénen produint molt freqüentment. Posem un exemple: Estàs en el teu lloc de treball i pateixes una estirada a l’espatlla en fer un moviment. Demanes al teu encarregat que et deixi anar al Servei Mèdic o a la farmaciola, aquest et fa un paper perquè hi puguis anar (GUARDA UNA CÒPIA). Una vegada a la farmaciola, t’atenen i et posen una pomada perquè se t’alleugi el dolor, finalment et diuen que et vagis tres dies a casa per descansar amb un PERMÍS PAGAT, sense baixa mèdica.

QUÈ HAS DE FER?

1. Demanar el parte d’accident al teu cap.

2. Parte d’atenció a la farmaciola o Servei Mèdic de l’empresa.

SI NO ET DONEN LA BAIXA I T’ENVIEN A CASA AMB “PERMÍS PAGAT”:

a. Acudir al teu Metge de Capçalera i demanar la baixa per contingències comunes. Explicant al metge que has sofert un accident laboral, per iniciar així el canvi de contingències.

b. Acudir al INSS i sol·licitar un canvi de contingències, aportant la documentació que et donin en l’empresa (parte d’accident del cap i parte d’atenció de la farmaciola) i el parte de baixa de Seguretat Social.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT FER TOT AIXÒ?

Bàsicament perquè depenent de la lesió, si no queda constància documental que l’origen és laboral, i posteriorment s’agreuja o has d’agafar una baixa, no podràs demostrar-ho. Està bé guardar tota aquesta informació per si en un futur la teva lesió s’agreuja, no et donen la baixa i vols reclamar.

QUIN INTERES TENEN LES EMPRESES I MÚTUES EN NO RECONÈIXER L’ACCIDENT COM LABORAL:

Quan algun treballador o treballadora sofreix un dany en el seu lloc de treball, l’empresa està obligada a revisar l’avaluació del riscos i les mesures preventives d’aquest lloc de treball, amb la finalitat d’evitar que torni a succeir. En ocultar els accidents de treball i les conseqüències que aquests tenen per als treballadors i treballadores, les empreses es lliuren d’haver de revisar les mesures preventives dels llocs on es produeixen accidents de treball o on es causa la malaltia laboral; d’aquesta manera no ha d’invertir a modificar aquests llocs de treball.

Al maquillar les dades de sinistralitat, es lliuren de possibles seguiments que la Inspecció de Treball realitza a empreses d’alta sinistralitat. Com no es reconeix que el teu treball t’ha generat aquest problema de salut, no s’investigaran les causes ni es prendran mesures preventives per evitar que torni a succeir-te a tu o a una altra persona.

Les empreses i mútues amb això falsegen les estadístiques, camuflen els casos d’accidentabilitat i són bonificades econòmicament per l’administració pública.

D’altra banda, al no reconèixer-se els problemes de salut derivats del treball, no es valora adequadament la seva importància real, ni seran visibles per a la societat.

Moltes d’aquestes situacions acaben en una baixa que es deriva al sistema públic, comportant amb això un cost que suposa milions d’euros, els quals surten dels nostres impostos, quan en realitat dit cost hauria de ser empresarial.

Federació de Sindicats de la Indústria Metal·lúrgica de la CGT (FESIM-CGT)