CGT xiula pel tren

La Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT dóna suport a la convocatòria d’Indignats amb Renfe que tindrà lloc aquest dissabte 7 de Març, a les 12 del matí, en l’estació del Nord de València.


Davant el continu deteriorament del servei de rodalies de València, des dels usuaris organitzats en la plataforma Indignats amb Renfe han decidit realitzar una concentració en l’estació del Nord de València per a exigir un ferrocarril públic, digne i sostenible. Un deteriorament del servei que té com a resultat que només a València, en els últims anys, més de 10 milions de persones hagen deixat d’utilitzar aquest servei i que en 2019 se suprimiren 7.543 trens de rodalies i regionals.

Des de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT, en la seua batalla per un ferrocarril públic, social i sostenible es dóna suport a la convocatòria que amb el lema “Xiulem pel tren: Per un ferrocarril públic digne” tindrà lloc aquest dissabte. Una concentració en la qual s’exigirà la priorització de les inversions en el més necessari i urgent, la reestructuració d’horaris i freqüències, la rehabilitació i adequació de les estacions, que el material ferroviari que s’utilitze estiga en condicions, l’augment del personal en les estacions per a atendre els usuaris, l’adaptació de les línies tenint en compte les necessitats de la població, inversió per a l’electrificació i duplicació de les vies on siga necessari, priorització del transport de mercaderies per ferrocarril, integració de la xarxa de transport públic de la ciutat per a poder complementar-se entre ells, aposta pel transport públic per a fer una ciutat més sostenible i amable per a les persones, depuració de responsabilitats de la gestió de les línies de rodalies i mitjana distància de València i la intervenció i implicació de les administracions per a revertir aquesta situació insostenible que afecta milers de persones.

Des de la Confederació General del Treball es denuncia, des de fa molt temps, que les inversions destinades al tren han anat destinades a l’Alta Velocitat. Només en 2018, l’AVE es va menjar el 80% del pressupost destinat al ferrocarril en un servei que únicament utilitzen un 3,8% de les persones usuàries d’aquest mitjà de transport, mentre que el 96,2% d’usuàries que utilitza el tren convencional només van rebre el 20% de les inversions. Per a tractar de revertir la situació, Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT “considera necessari que la ciutadania s’involucre en la defensa d’un ferrocarril públic, social i sostenible” i fa una crida a la societat valenciana perquè acudisca a les 12 d’aquest dissabte a la concentració en l’estació del Nord de València.

CGT silba por el tren


La Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT apoya la convocatoria de Indignats amb Renfe que tendrá lugar este sábado 7 de Marzo, a las 12 de la mañana, en la estación del Norte de València.


Ante el continuo deterioro del servicio de cercanías de València, desde los usuarios organizados en la plataforma Indignats amb Renfe han decidido realizar una concentración en la estación del Norte de València para exigir un ferrocarril público, digno y sostenible. Un deterioro del servicio que tiene como resultado que solo en València, en los últimos años, más de 10 millones personas hayan dejado de utilizar este servicio y que en 2019 se suprimieran 7.543 trenes de cercanías y regionales.

Desde la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT, en su batalla por un ferrocarril público, social y sostenible se apoya la convocatoria que con el lema “Silbemos por el tren: Por un ferrocarril público digno” tendrá lugar este sábado. Una concentración en la que se exigirá la priorización de las inversiones en lo más necesario y urgente, la reestructuración de horarios y frecuencias, la rehabilitación y adecuación de las estaciones, que el material ferroviario que se utilice esté en condiciones, aumento del personal en las estaciones para atender los usuarios, la adaptación de las líneas teniendo en cuenta las necesidades de la población, inversión para la electrificación  y duplicación de las vías donde sea necesario, priorización del transporte de mercancías por ferrocarril, integración de la red de transporte público de la ciudad para poder complementarse entre ellos, apuesta por el transporte público para hacer una ciudad más sostenible y amable para las personas, depuración de responsabilidades de la gestión de las líneas de cercanías y media distancia de València y la intervención e implicación de las administraciones para revertir esta situación insostenible que afecta a miles de personas.  

Desde la Confederación General del Trabajo se denuncia, desde hace mucho tiempo, que las inversiones destinadas al tren han ido destinadas a la Alta Velocidad. Solo en 2018, el AVE se comió el 80% del presupuesto destinado al ferrocarril en un servicio que únicamente utilizan un 3,8% de las personas usuarias de este medio de transporte, mientras que el 96,2% de usuarias que utiliza el tren convencional solo recibieron el 20% de las inversiones. Para tratar de revertir la situación, Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT “considera necesario que la ciudadanía se involucre en la defensa de un ferrocarril público, social y sostenible” y hace un llamamiento a la sociedad valenciana para que acuda a las 12 de este sábado a la concentración en la estación del Norte de València.

Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT
Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT