CGT rebutja signar la reestructuració de plantilla acordada en la Universitat de València per no ser una mesura per millorar el servei públic sinó una retallada en les condicions laborals

La modificació de plantilla aprovada aquest divendres 23 a la Mesa Negociadora amb el suport d’UGT, CCOO i Intersindical Valenciana i el vot en contra de CGT, comportés gairebé mig centenar de trasllats, molts d’ells forçosos, del Personal d’Administració i Serveis (PAS ), que desenvolupa el seu treball en les unitats afectades per la reestructuració.

Durant aquests últims quatre anys, la Universitat de València, com altres administracions públiques, ha patit tot un seguit de retallades pressupostàries i, sobretot, l’aplicació de mesures elaborades des del govern estatal i autonòmic, en mans ambdós del Partit Popular, com la taxa de reposició zero i el nul creixement de les despeses en personal per poder complir els objectius de dèficit marcats des de la Unió Europea. Aquests nefastos mecanismes d’ajustament pressupostari s’han deteriorat tant els serveis universitaris que en moltes unitats és difícil desenvolupar la gestió quotidiana en no poder cobrir les vacants de personal produïdes per jubilacions i tenir escàs marge de contractació per a malalties, etc.

En aquest context restrictiu, la Gerència va impulsar per mandat de l’actual equip rectoral un estudi sobre càrregues de treball que es va iniciar fa tres anys. Al llarg d’aquest període, la secció sindical de la CGT en aquesta Universitat ha anat constatant com l’estudi, en principi necessari per equilibrar les càrregues de treball entre centres i departaments, anava desenvolupant-però sense tenir en compte tota la realitat laboral d’aquestes unitats. En l’últim any i mig aquesta secció ha anat objectant i demanant la constitució d’una comissió tècnica per aportar una visió sindical sobre aquest estudi i evitar així perjudicis a la plantilla. Finalment la Gerència, només va permetre entrar a negociar l’aplicació de l’estudi que es materialitza en la major modificació de plantilla mai realitzada i, per tant, en el pretext necessari per poder-la portar a terme.

Aquesta enorme modificació de plantilla aprovada avui, després d’un mini procés de negociació de deu dies, insuficient per l’envergadura de canvis que suposa en l’actual estructura d’unitats econòmic administratives d’aquesta universitat pública, ja que afecta gairebé a un 65% de la plantilla actual de PAS, en concret 753 llocs sobre un total d’una mica més de 1500 treballadors i treballadores, i suposarà un major deteriorament en la gestió ordinària que es realitza donats els canvis proposats.

La modificació suposa canvis estructurals importants en eliminar estructures de gestió departamentals, fusionar altres i realitzar un ajust de plantilla considerable que comportarà, per tant, trasllats del personal afectat.

Aquests trasllats de lloc de treball seran, en molts casos, forçosos ja que la modificació aprovada no recull la possibilitat que els llocs de treball reassignats estiguin en els mateixos centres i unitats on estan actualment. Amb aquestes conseqüències en moltes unitats de gestió s’incrementen les càrregues de treball, per tant, s’empitjoren les condicions actuals i això comportarà un deteriorament del servei públic que es realitza.

Paradoxalment molts dels departaments afectats, que porten anys sota mínims estatutaris, no modifiquen la seva estructura docent en aquest instant i segueixen un procés més alentit, de manera que segueixen conservant la mateixa gestió i tots els càrrecs acadèmics com si no hi hagués cap tipus de reestructuració del personal. Aquesta diferència provoqués situacions molt complicades de gestionar en el dia a dia que s’aniran allargant com més temps tarda a produir-se la unió total en l’estructura departamental.

Amb aquesta línia en l’aplicació de polítiques de personal s’accepta, per tant, l’aplicació de les retallades que s’han anat produint durant tots aquests anys a la universitat pública, ja que l’arrel del problema, reconeguda pel mateix rector, no és altra que el col·lapse en el funcionament de moltes unitats administratives que encara esperen la finalització dels processos de promoció i de l’oferta d’ocupació pública aprovada el 2011. El tancament d’aquests processos ha estat incorporat paral·lelament a la modificació de plantilla aprovada avui, per major complicació, en el seu desenvolupament per aquests propers mesos. La constitució d’una comissió de seguiment entre la part sindical i la Gerència que pugui estudiar les conseqüències negatives que es produiran, entre altres qüestions, és el més destacable del mínim procés negociador realitzat, sempre que sigui constituïda immediatament per analitzar un procés que seguirà obert fins a recollir a totes les unitats de gestió on el PAS desenvolupa el seu treball, inclosos els serveis on hi ha empreses privades realitzant part de la gestió diària.

Des d’aquesta secció sindical creiem que tant les organitzacions sindicals signants com l’equip directiu d’aquesta universitat haurien de plantejar més seriosament els actuals problemes de gestió i de manca de personal al nou poder polític de la Generalitat ja que ha manifestat, en principi, tenir millor voluntat per donar suport al servei públic que es desenvolupa. En aquest camí més coincidiríem amb l’opinió expressada durant aquests anys per la major part de la comunitat universitària en la seva lluita per una universitat pública, social i de qualitat.