CGT presenta davant Ministeri de Treball i la Seguretat Social escrit «Amiant Assassí»

Reunió amb Ministeri de Treball i Direcció d’Ordenació de la Seguretat Social, sobre presentació de sol·licitud de coeficients reductors per a la jubilació a les persones treballadores afectades pel «AMIANT ASSASSÍ».

La CGT, avui dia 6 de novembre de 2014, ha registrat una sol·licitud perquè per part del poder legislatiu es dugui a terme EL RECONEIXEMENT DE COEFICIENTS REDUCTORS PER A LA JUBILACIÓ de les persones treballadores que al llarg de la seva vida laboral han treballat en processos productius i de distribució amb el «amiant assassí».

La reunió s’ha celebrat amb la cap del Gabinet de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, amb la General de Planificació de la Seguretat Social i amb el secretari general de la CGT José Manuel Muñoz Póliz, acompanyat dels secretaris de Jurídica i Salut laboral, a més de l’advocada especialitzada en el tema del nostre gabinet jurídic. La reunió ha suposat una simple presa de contacte i un traspassar la «pilota» a un altre departament, ja que ells diuen que no són els competents.

És la Secretaria d’Ocupació la competent per a aquest tema i, en aquest sentit, CGT ja li ha sol·licitat una reunió per instar-lo que se’ns doni trasllat de tota la informació que, a través de la Comissió Nacional de Salut, hi hagi fins al moment sobre:

  • El mapa de l’Amiant (sectors, empreses i treballadors / es afectats).
  • El mapa del desamiantat (sectors, empreses i treballadors / es afectats).
  • Requerir la Secretaria d’Ocupació que es traslladi al Govern i al poder legislatiu, (els quals tenen la competència), la sol·licitud per la publicació d’un RD on es fixin coeficients reductors per a totes les persones afectades per l’amiant.

La CGT assumeix la responsabilitat d’exigir que compleixin amb la seva obligació el Poder Legislatiu i l’Executiu ja que, tant les empreses com les institucions públiques tenien el deure de vetllar per la salut i seguretat de les persones treballadores, quan era legal la utilització del «amiant assassí «(fins al 2001) i també amb posterioritat a aquesta data. Així ho hem plantejat a les interlocutores del Ministeri.

CGT a aquest acte comença una campanya amb diverses fases:

  • Informació a la societat sobre el «amiant assassí» i les seves greus conseqüències en la salut de milions de persones, moltes d’elles ja mortes o «assassinades» per aquest producte.
  • Establir el mapa de l’amiant i del desamiantat amb implicació de totes les persones treballadores afectades.
  • Exigir responsabilitats a totes les vies jurídiques (civil, laboral i penal) per la seva «desistiment» a la protecció de la salut de les persones treballadores i dels seus familiars, així com de la societat en general, la qual s’ha vist afectada per la utilització d’aquest «producte assassí». Com a exemple hi ha les milers d’habitatges en les que aquest element era part de les seves construccions i també els conductes d’aire condicionat i els seus motors.
1ª Hoja sellada Sol. Amianto.pdf
A la Dirección General de Ordenación de la SS.pdf
Anexo I 4 nov 2014.pdf
Comunicado Confederal – Amianto.pdf
RD 396-2006 Exposición Amianto.pdf
Guia Tecnica INSHT.pdf
RD 1299-2006 Enfermedades Profesionales.pdf
Nnormativa Asbesto Separ.pdf