CGT mou fitxa davant el RDL 1698/2011 sobre coeficients reductors

La CGT va sol·licitar l’any 2014 l’establiment de coeficients reductors en l’edat de jubilació per a les persones treballadores que han estat o estan en contacte amb l’amiant així com en el sector del ferro colat, conforme a la Llei General de la Seguretat Social a través del RD 1698/2011 que així ho permet. Tot això, tenint en compte que són activitats laborals amb un índex molt elevat de malalties (professionals o no) i de mortalitat, així mateix són sectors on els requeriments físics i psíquics exigits per al seu acompliment, resulten d’excepcional penositat i experimenten un increment notable de l’índex de sinistralitat a partir d’una determinada edat, tal com va acreditar la CGT en els seus escrits de sol·licitud.

S’ha d’assenyalar com a punt previ que des de l’entrada en vigor del RD 1698/2011 que estableix el procediment per avançar l’edat de jubilació en sectors amb un especial índex de mortalitat i morbiditat, no s’ha aprovat cap, amb el que el citat RD aquesta sent paper mullat.

És aquest àmbit, representants de CGT en el sector del ferro colat i membres de la Federació del Metall de CGT (FESIM), van mantenir el passat 14 de febrer una reunió en el Senat amb membres del grup parlamentari d’Units Podem.

Fins a l’actualitat, l’Administració i en particular la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, encarregada de recepcionar aquestes sol·licituds, s’ha dedicat a demorar el procediment inicialment amb qüestions formals i a tenir estancades les dues sol·licituds, fent desistiment de les seves funcions i donant l’esquena a la salut de les persones treballadores dels sectors de l’amiant i ferro colat.

Amb data 16 de març de 2017, la DGOSS ha notificat a la CGT que trasllada la sol·licitud d’avançament de l’edat de jubilació (únicament la del ferro colat), a la Secretaria d’Estat d’Ocupació a fi que ordeni dur a terme als òrgans competents, els informes que estableix el RD 1698/2011 en el sentit d’avaluar la sinistralitat, mortalitat i morbiditat, els requeriments físics i psíquics en funció d’una determinada edat del sector en qüestió.

El trasllat de la sol·licitud a la Secretaria d’Estat d’Ocupació, únicament de la sol·licitud del sector del ferro colat s’hauria d’haver fet, des del minut 1 i no després de gairebé 3 anys des de la sol·licitud, amb el que es demostra el nul interès per part de l’Administració respecte als drets de salut de les persones treballadores.

Per això, des de CGT entenem que l’Administració ha de complir amb les seves funcions de la següent forma:

• Actuar de manera eficient i diligent amb la sol·licitud del ferro colat amb la finalitat d’elevar els informes corresponents per avaluar que el sector del ferro colat és especialment penós i insalubre.

• Impulsar la sol·licitud de l’amiant donant trasllat a la Secretaria d’Estat d’Ocupació perquè s’elaborin els informes corresponents.

• Amb caràcter general doni compliment al RD 1698/2011, aprovant l’anticipació de l’edat de jubilació en aquelles sol·licituds que es trobin en tràmit d’aquells sectors laborals que causin un especial perjudici a la salut de les persones treballadores afectades.

També dir, que des de CGT entenem què no solament el sector de ferro colat ha de sotmetre’s a una revisió per a l’aplicació d’aquest RDL, si no que són molts sectors tant dins de l’àmbit del Metall com fora, els que han de ser revisats, pel que CGT seguirà treballant amb les seves Seccions Sindicals amb la finalitat de que aquest RDL no caigui en l’oblit i realment s’utilitzi pel que ¨suposadament¨ es va aprovar.

29 de març de 2017

Secretaria de Comunicació FESIM-CGT

Twitter: @cgtmetal
Facebook: https://www.facebook.com/fesim.cgtmetal
Web: http://fesimcgt.wordpress.com/