CGT lamenta la mort d’un treballador en el muntatge de les grades dels concerts de Vivers a València

Foto: Treballadors en grades modificades el diumenge

El dilluns 3 de juliol ens va fèiem ressò del [highlight]comunicat dels treballadors de Vivers[/highlight], denunciant un gravíssim accident laboral, que va ocórrer en la matinada de dimarts 27 al dimecres 28 de juny mentre es muntava l’estructura de concerts en Vivers, en condicions molt precàries. Quan un treballador muntador de les grades va caure de l’estructura i va acabar a la U.C.I. de l’hospital amb el diagnòstic de «mort cerebral».
Gairebé una setmana després, el silenci es va trencar, després del comunicat dels propis treballadors de Vivers i quan s’ha sabut per la premsa que la víctima d’uns 50 anys ha mort aquest mateix dimarts a l’Hospital La Fe, on va ser traslladat després el sinistre. Fins a la notícia de la mort del treballador, el silenci i l’ocultació deliberada d’informació va ser total.

[highlight]L’Ajuntament de València[/highlight], que no ha concretat detalls del que ha passat ni del resultat del sinistre, ha requerit a l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (Musicaprocv), responsable del muntatge i explotació de la grada que va oferir per a la celebració dels concerts realitzats en Vivers, «tota la informació al voltant de les condicions de la seva instal·lació» i sobre el sinistre laboral sofert per un dels treballadors de l’empresa subcontractada i de les mesures de seguretat previstes segons [highlight]va informar el diari Levante el passat dimarts.[/highlight]
En el comunicat subscrit per treballadors dels concerts i difós per CGT, es denunciava la «indiferència» de promotors i Ajuntament davant el succés, ja que el muntatge de les grades es va dur a terme «en condicions precàries», una jornada «massa llarga «ia temperatures» molt altes en una feina que requereix tota l’atenció i mesures de seguretat».

Per tot això CGT se suma a les denúncia dels propis treballadors:
• La caiguda d’aquest treballador i la seva posterior mort a l’hospital no són un accident més, sinó la conseqüència necessària de les condicions precàries en què desenvolupava la seva feina.
• La indiferència que han mostrat els promotors i l’ajuntament davant el succés demostren que aquesta agent tracta als treballadors com a peces d’un sol ús i substituïbles i no com a persones.
• El silenci oficial i l’ocultació deliberada d’informació fan visible que als organitzadors dels Concerts de Vivers els preocupa més la seva pròpia imatge que la transparència informativa i les condicions de treball dels seus empleats.
A més exigim que s’aclareixin els motius del mortal accident.
Des de CGT denunciem aquests fets, així com les condicions de precarietat que es pateixen en aquests i altres sectors laborals, on les jornades laborals són llargues i penoses i on mai s’apliquen els mínims criteris de salut laboral i de prevenció de riscos laborals, que són d’obligada aplicació per les empreses.
Les últimes reformes laborals d’aquest govern i de l’anterior, només han servit per precaritzar i empobrir els drets dels treballadors, augmentant el nombre d’accidents, malalties i morts a la feina.
Ens trobem, possiblement fins que s’aclareixin els fets, un cop més en un cas de negligència de les normatives laborals per part de l’empresa i que ha acabat amb la mort d’una persona.

Per últim volem finalment manifestar en nom de tota l’afiliació de CGT el nostre suport i solidaritat amb la família i companys de treball en aquests durs i tristos moments. Així com ens posem, com no podria ser d’altra manera, a la seva disposició en la denúncia i aclariment del que ha passat i en el que estimin oportú els propis interessats.

CGT-València

5/7/2017[divider]

CGT lamenta la muerte de un trabajador en el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros en Valencia:

El lunes 3 de julio nos hacíamos eco del comunicado de los trabajadores de Viveros, denunciando un gravísimo accidente laboral, que ocurrió en la madrugada del martes 27 al miércoles 28 de junio mientras se montaba la estructura de conciertos en Viveros, en condiciones muy  precarias. Cuando un trabajador montador de las gradas cayó de la estructura y acabó en la U.C.I. del hospital con el diagnóstico de “muerte cerebral”.

Casi una semana después, el silencio  se rompió, tras el comunicado de los propios trabajadores de Viveros y cuando se ha sabido por la prensa que la víctima de unos 50 años ha fallecido este mismo martes en el Hospital La Fe, al que fue trasladado tras el siniestro. Hasta la noticia de la muerte del trabajador, el silencio y la ocultación deliberada de información fue total.

El Ayuntamiento de València, que no ha concretado detalles de lo sucedido ni del resultado del siniestro, ha requerido a la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana (Musicaprocv), responsable del montaje y explotación de la grada que ofreció para la celebración de los conciertos realizados en Viveros, «toda la información alrededor de las condiciones de su instalación» y sobre el siniestro laboral sufrido por uno de los trabajadores de la empresa subcontratada y de las medidas de seguridad previstas según informo el diario Levante el pasado martes.

En el comunicado suscrito por trabajadores de los conciertos y difundido por CGT, se denunciaba  la «indiferencia» de promotores y Ayuntamiento ante el suceso, ya que el montaje de las gradas se llevó a cabo «en condiciones precarias», una jornada «demasiado larga» y a temperaturas «muy altas en un trabajo que requiere toda la atención y medidas de seguridad».

Por todo ello CGT se suma a las denuncia de los propios trabajadores:
• La caída de este trabajador y su posterior muerte en el hospital no son un accidente más, sino la consecuencia necesaria de las condiciones precarias en que desarrollaba su trabajo.
• La indiferencia que han mostrado los promotores y el ayuntamiento ante el suceso demuestran que esta agente trata a los trabajadores como piezas desechables y sustituibles y no como personas.
• El silencio oficial y la ocultación deliberada de información hacen visible que a los organizadores de los Conciertos de Viveros les preocupa más su propia imagen que la transparencia informativa y las condiciones de trabajo de sus empleados.

Además exigimos  que se aclaren los motivos del mortal accidente.

Desde CGT denunciamos estos hechos, así como las condiciones de precariedad que se sufren en estos y otros sectores laborales, donde las jornadas laborales son largas y penosas y donde nunca se aplican los mínimos criterios de salud laboral y de prevención de riesgos laborales, que son de obligada aplicación por las empresas.

Las últimas reformas laborales de este gobierno y del anterior, solo han servido para precarizar y empobrecer los derechos de los trabajadores, aumentando el número de accidentes, enfermedades y muertes en el trabajo.

Nos encontramos, posiblemente hasta que se aclaren los hechos, una vez más en un caso de negligencia de las normativas laborales por parte de la empresa y que ha terminado con la muerte de una persona.

Por ultimo queremos finalmente manifestar en nombre de toda la afiliación de CGT nuestro apoyo y solidaridad con la familia y compañeros de trabajo en estos duros y tristes momentos. Así como nos ponemos, como no podría ser de otra forma, a su disposición en la denuncia  y aclaración de lo ocurrido y en lo que estimen oportuno, los propios interesados.

CGT-Valencia