CGT impugna les instruccions de Marzà per al curs vinent

La Confederació General del Treball ha recorregut la Resolució per la qual la Conselleria d’Educació dicta instruccions per al curs 2018-19 sobre les condicions i organització de la jornada escolar de les escoles públiques, de segon cicle d’Infantil, Primària i d’Educació Especial.

La Resolució dictada a l’empara de la LOMCE permet que les direccions de les escoles puguen obligar a les educadores d’educació especial a treballar en les activitats extraescolars. Aquestes activitats són organitzades, impartides i cobrades per empreses privades i es realitzen fora de l’horari lectiu.

Fins ara les educadores d’educació especial, com les mestres, només participaven en les activitats complementàries i mai en les activitats extraescolars.

Les activitats complementàries són aquelles activitats que complementen de manera significativa les àrees curriculars mentre que les activitats extraescolars no es consideren imprescindibles per a la formació que han de rebre l’alumnat i no formen part del procés d’avaluació. Les extraescolars es desenvolupen fora de l’horari lectiu i es poden ubicar en els períodes de menjador o a la finalització de les classes.

CGT considera que el conseller d’Educació, Vicent Marzà, amb les instruccions per al curs 2108-19 fa una cessió il·legal de personal funcionari en benefici de les empreses privades que gestionen les activitats extraescolars en les escoles. A més a més, les instruccions suposen un canvi unilateral de la jornada i de les funcions de les educadores d’educació especial.

Les educadores d’educació especial és un col·lectiu de quasi  900 funcionàries repartides entre les escoles i instituts públics valencians. Més del 90% són dones y més del 80% són interines.

Des del 2015 les educadores estan organitzant protestes perquè la Conselleria d’Educació dignifique el seu treball.

CGT considera que Marzà està prenent el pèl a les educadores. Mentre el conseller d’Educació, públicament sí que valora la labor de les educadores, en els centres aplica la normativa en contra d’aquest col·lectiu i es nega a reconèixer el treball educatiu que realitzen.

El Jutjat contenciós-administratiu número 10 de València ha admés la demanda de CGT i ha senyalat la vista per al 12 de juliol, a les 10 hores.

CGT-Generalitat Valenciana

8 maig 2018