[CGT-Generalitat] Privatitzacions? No, gràcies!

Posem les cures en el centre i acabem amb el maltractament institucional

Davant la imminent privatització del Centre de Recepció de Menors de Bunyol que atén joves entre 13 i 18 anys, la nostra postura és: NO es pot ni deu privatitzar la porta d’entrada a la protecció de la infància i l’adolescència.

Per què els centres de protecció a la infància i l’adolescència es mantenen sobresaturats? Ningú ha caigut en el compte que anava a ocórrer?

Per què no es disposa de personal multidisciplinari suficient per a atendre tanta població? Són preguntes que des de la Confederació General del Treball (CGT) EXIGIM que responga l’Administració.

El Centre de Recepció de Menors de Mont-Olivet es va clausurar en l’estiu de 2017, fruit de moltes negligències anteriors, que es continuen repetint en altres centres de similars característiques a la província: centres sobresaturats amb major nombre de joves per als què tenen capacitat, espais inadequats, estructures deteriorades que han arribat a ser insalubres per no realitzar el manteniment que requereixen, atenció a un col·lectiu dispar on poden arribar a conviure maltractadors i maltractats, no disposen de les característiques necessàries de “dispersió” de la població atesa a en ésser uns edificis-blocs únics…

En els Centres d’Acolliment de Menors s’atén a tota la infància i adolescència que necessita protecció:

– Víctimes de maltractament o que viuen en situacions d’alt risc per a la seua integritat psicosocial.
– Joves que han tingut desavinences familiars i poden arribar a necessitar una mediació.
– Menors Estrangers No Acompanyats (MENA), amb conductes molt dispars, fins i tot alguns amb necessitats psicològiques urgents i/o addiccions.
– Joves que han comés un acte delictiu de qualsevol índole i els seus familiars no volen/poden fer-se càrrec.
– Joves amb forts comportaments addictius.
– Joves que necessiten amb urgència una intervenció específica pels seus problemes de salut mental.

Quan van decidir l’espai per a situar el Centre de Recepció de Bunyol o el “Verge de Lledó” de Castelló és clar que no coneixien les necessitats d’un centre de menors o no els va importar les conseqüències que tindria per a la població atesa, el personal que els atén i els municipis on es situaven. Aquesta puntualització és important, perquè la història és tossuda i es repeteix, per a desgràcia de professionals i joves que entren en protecció. És cert que “aguanten” per l’obstinació de professionals que es deixen la pell. Als serveis públics se’ls està deixant morir, per negligència i inanició.

Des de CGT considerem que no és un problema de la població que ingressa ni del personal que els atén. El problema és un model inadequat per a la realitat que hi ha en la protecció a la infància i adolescència. Falla el model i qui el proposa. Pel que SOL·LICITEM que de forma URGENT es dispose de Centres de Recepció públics al 100%, tant en espai com en personal, on es puga oferir una atenció integral als qui hagen d’ingressar en un centre de protecció i que no se supere la capacitat per a la qual van ser dissenyats. És necessari que:

Es dispose d’una xarxa de Centres d’Acolliment PÚBLICS, amb una atenció de qualitat per a la població tan vulnerable que els ocupa i amb condicions laborals dignes per a les persones que els assisteixen, on de manera àgil es vagen derivant a la infància i adolescència que entren en els Centres de Recepció (segons la legislació haurien de romandre en aquests centres un màxim de 45 dies).

Donar la responsabilitat del treball quotidià de protecció a l’empresa privada és un greu error i entra en conflicte directe amb l’objectiu que el govern valencià ha manifestat en nombroses ocasions d’apostar pel públic.

Preveure protocols que garantisquen cobrir les necessitats específiques, com ja s’ha pogut comprovar i com ja indicaven en 2018 entitats com Save the Children, CEAR…. Sense oblidar comptar amb un nombre de professionals diversos i adequats per a les característiques de la població que atenen.

VOLEM SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT!!

NO A les PRIVATITZACIONS!!!

CGT-Generalitat