CGT ensenyament: Situació del Professorat de Filosofia

Des de CGT ensenyament recolçem la petició de la Junta de Personal Docent i exigim a la Conselleria i al Govern que prenga una decisió al voltant de la precarietat que pateix el professorat d’educació secundària i especialment el de Filosofia.


RESOLUCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DEL PROFESSORAT DE FILOSOFIA.

Hem de tornar a denunciar, com venim fent els darrers cursos, la situació en què es troba el professorat de Filosofia al batxillerat i a l’ESO tant en allò que respecta al desenvolupament de les seues tasques educatives com a la situació de les seues assignatures, que moltes vegades han perdut el seu prestigi i esdevenen recolçament involuntari d´assignatures que trenquen el principi de neutralitat ideològica i creences religioses en l´escola pública.

Així, per un costat, Volem assenyalar la precarització greu de la tasca del professorat de filosofia, que ha de de ser desenvolupada en les següents condicions: 

  1. En els cursos de 1r, 2n, 3r i 4t ESO, l’assignatura de Valors Ètics és l’alternativa a la Religió, amb les connotacions i subordinació que suposa aquest fet. La LOMCE va vincular el raonament ètic i l´educació en valors -competències les quals haurien de ser desenvolupades per tot l´alumnat i no només pel que no trie religió- com a assignatures alternatives i excloents, raó per la qual la minva de les hores de l´assignatura confessional van aparellades a la minva de Valors ètics. Amb la decisió de Conselleria de reduir la Religió, tant l´alumnat com el professorat de V.E hem patit una dràstica reducció del 50% d’hores lectives en 1r i en 2n amb totes les repercussions que aquesta reducció comporta:
  • Atesa la càrrega horària setmanal d’una hora per a aquesta assignatura, ens trobem amb la Impossibilitat de veure en classe i treballar tots els temes, perquè els continguts del currículum no s’han vist alterats. Tindre una hora per setmana suposa un total d’onze o dotze classes per trimestre, sense tindre en compte extraescolars, examens i resta d’activitats. Açò és especialment greu quan es tracta de l´única matèria directament enfocada a l’educació ètico-cívica.
  • Increment, com a mínim d’un 50% del nombre de grups -en alguns casos el 100%- i el consegüent increment del nombre d’alumnat, nivells, quantitat de treballs i exàmens a corregir, pares i mares que atendre, sessions d’avaluació, reunions de coordinació didàctica… i en general de la càrrega de treball per al professorat del Departament. En definitiva un important empitjorament de les condicions laborals del professorat de Filosofia, a més a més de l´empitjorament de la qualitat educativa: un professor/a té enguany de mitja prop de 250/300 alumnes, però en ocasions pot arribar quasi als 400. És impossible conèixer les particularitats de cadascú amb una hora de classe setmanal.
  • Pèrdua del 25% d’hores de mitja per al departament en relació amb el curs passat, amb la conseqüent pèrdua de places de professorat.
  • En Departament sense desdoblaments -la majoria-, la ratio supera totes les assignatures.
  • A més a més en 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, s’incorporen al grup de referència els grups d’Àmbit de 1r i 2n, PMAR a 3r, i PR4 a 4t d’ESO.

Dit açò des d’un punt de vista acadèmic, també hem de fer notar que:

  • En 4t ESO l’assignatura de Filosofia és una assignatura optativa i no obligatòria i universal, com era l’anterior d’Ètica.
  • En 2n BAT l’assignatura de Història de la Filosofia passa a ser obligatòria per a tot l’alumnat però:
    • No pondera per a les carreres considerades de ciències. Això és especialment greu en centres on atenem en els mateixos grups a l’alumnat per a qui sí que pondera l’assignatura i alumnat per a qui no. Considerem que aquesta matèria és fonamental per a la formació de qualsevol futur alumnat i ha de comptar amb una prova significativa a la PAU

Per tot això, la Junta de Personal Docent insta a Conselleria a reclamar al Govern de l´Estat la derogació immediata de  la LOMCE i la substitució d´aquesta Llei per una altra que, entre d´altres coses, respecte el principi d´aconfessionalitat de l´Estat i promoga la laïcitat de l´escola pública, respectant totes les opcions de pensament des-de una neutralitat ideològica que, per altra banda, garanteixca que cap persona haurà de fer públiques les seues creences personals, com passa ara a l´hora de triar entre Religió o la seua alternativa. Per altra banda, demanem a Conselleria que inste al Govern de l´Estat a recuperar l´assignatura d´Ètica, una disciplina que s´encarrega de l´estudi racional dels problemes morals, garantint aquesta formació per a tot l´alumnat, amb una càrrega horària digna, així com la recuperació de la troncalitat de la Història de la Filosofia al segon de batxillerat.