CGT desaprova la legalització del esquirolatge extern i crida a desobeir les lleis que vulneren drets fonamentals

  • CGT anuncia que interposarà un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional contra l’absoluta impunitat empresarial en les relacions laborals.
  • La Confederació General del Treball ha mostrat, a través d’un comunicat del Secretariat Permanent, el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem sobre el buidament del dret fonamental de Vaga i la «legalització» de l’esquirolatge extern.

El model de relacions laborals de l’estat espanyol està malalt de neoliberalisme i absent de drets fonamentals.

Polítiques laborals que emanades del poder legislatiu i avalades pel poder judicial en la major part de les vegades, han vingut sostenint ideològicament que: “la rigidesa o rigideses als mercats laborals (tant privats com públics), és a dir la regulació dels drets laborals, com a drets mínims o dret necessari, escanyen el mercat laboral, fent impossible qualsevol solució flexible, abocant a l’empresariat a la destrucció de centenars de milers de llocs de treball (ocupacions) en situacions de contracció, recessió de l’economia i, amb major virulència, en situacions de crisis, impedint el “creixement de l’economia i, per tant, el benestar social ”.

Les diferents reformes a partir dels anys 90 del segle passat, liberalitzen fins a tal punt els mercats laborals que els sistemes d’organització del treball passen a tenir un eix sobre el qual gira tot el model: la descentralització productiva, els sistemes de treball on les contractes i subcontractes reforcen el model precari, insegur i vulnerable del mateix i la llibertat absoluta del capital passa a constituir l’únic principi.

Ens trobem amb un marc de relacions laborals malalt de neoliberalisme: insegur per a les persones treballadores, alhora que ha dissolt el caràcter col·lectiu del conflicte, individualitzant les relacions laborals i tractant de sostreure la naturalesa social i col·lectiva de les relacions salarials.

S’ha aconseguit l’homogenització a la baixa de les condicions de treball, entorn del criteri de flexibilitat i s’ha possibilitat la reestructuració salvatge que l’empresariat ha portat i està portant a terme en tots els sectors d’activitat, sense límits institucionals i amb escassa resistència sindical.

Quan les persones treballadores s’oposen a aquest model precari, insegur i bàrbar de l’empresariat i del capital, decideixen exercir la defensa dels seus drets laborals a través d’exercitar un DRET FONAMENTAL: LA VAGA, el Tribunal Suprem, per mitjà de la seva sala IV social, en sentència del cas Altrad Rodisola, decideix “legalitzar l’esquirolatge a través de la subcontractació”.

Ens trobem davant un autèntic un acte contrari a la “legalitat vigent” i contrari al “estat de dret”, i a més contrari a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), doncs aquest fixa posicionament en la seva Sentència 75/2010, de 19 d’octubre, a la qual li segueixen moltes altres en el mateix sentit i on assenyala que “…de poco servirían las prohibiciones, garantías y tutelas establecidas en la legislación laboral en relación con las actuaciones empresariales lesivas del derecho de huelga si se admitiera que éstas alcancen únicamente al contratista, empresario directo en la relac ión laboral, y no al empresario principal, que es sobre quien habrán de recaer en última instancia los efectos económicos lesivos de la huelga y quien, por tanto, podrá estar igual o más interesado que el contratista en combatirla».

Amb aquesta Sentència es produeix un buidatge del Dret Fonamental a la VAGA i, en conseqüència, es pretenen establir criteris ideològics, no jurídics, per emparar a través de sentències (com aquesta i unes altres del mateix calat) la impunitat empresarial absoluta en les relacions laborals.

La CGT interposarem el recurs d’empara davant el TC i cridem a les classes assalariades a DESOBEIR obertament Lleis i Sentències que vulneren els Drets Fonamentals.

L’ÚNICA SOLUCIÓ ÉS LA MOBILITZACIÓ

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT