CGT denuncia el conveni del sector del Contact Center

La Confederació General del Treball (CGT) ha denunciat aquest dimarts, 28 d’octubre, el Conveni Col·lectiu de Contact Center (Telemàrqueting), promovent la negociació d’un nou conveni col·lectiu atès que l’actual finalitza la seva vigència el proper 31 de desembre de 2014.

CGT informa que ha complert amb el tràmit administratiu i legal que estableix el conveni, segons el qual s’ha de presentar denúncia dins dels tres últims mesos del seu terme o pròrroga en curs, amb les formalitats que preveu l’article 89 de l’Estatut dels Treballadors i pels qui estiguin legitimats per negociar un nou conveni col·lectiu, exigència en la qual concorre el sindicat CGT.

CGT, com a sindicat legitimat per negociar el conveni, ha donat trasllat de la denúncia a la patronal ACCE, (Associació de Contact Center Espanyola), al Ministeri d’Ocupació i als sindicats CCOO i UGT, que són les organitzacions signants del conveni col·lectiu vigent.

La Confederació General del Treball fa mesos que treballa en l’elaboració de la seva proposta mitjançant una plataforma reivindicativa ajustada a les necessitats d’un sector que agrupa més de 80.000 treballadors a tot l’Estat espanyol.

El Contact Center o Telemàrqueting ha augmentat any rere any la seva facturació i els seus beneficis, sent un dels pocs sectors als quals la crisi econòmica no ha perjudicat, de manera que CGT entén que aquesta situació hauria de reflectir-se en unes condicions econòmiques i laborals molt més dignes.

CGT aposta en el nou conveni, per acabar amb la precarietat laboral que hi ha en el sector del Telemàrqueting. Aquesta precarietat s’expressa no només en ínfims salaris, sinó en els redactats de convenis anteriors que contenen clàusules que faciliten encara més els acomiadaments del que ho fa l’Estatut dels Treballadors. L’alta temporalitat del sector, així com la proliferació de les jornades parcials, són altres dels principals problemes que hi ha, i per als que CGT opina que és imprescindible buscar solucions.

El sindicat CGT recorda, que el nou conveni de Contact Center és una oportunitat perquè els treballadors recuperin el poder adquisitiu que porten perdent des de l’any 2010.

Des de CGT es pretén agilitzar la negociació proposant un calendari de reunions intens que eviti la dilatació del procés negociador, de manera que la ultraactivitat no ha de ser un element de pressió per a cap de les parts. CGT considera que les condicions laborals no poden negociar-se a esquenes dels treballadors, per la qual cosa es compromet a informar de tot aquest procés amb detall, permetent que els treballadors sàpiguen de primera mà el que passa a la taula de negociació.

Per evitar dilacions, CGT ha proposat a les parts una primera reunió el proper 28 de novembre en el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) a Madrid, on s’hauria de constituir la taula negociadora i fixar un calendari de reunions.

GABINET DE PREMSA CONFEDERAL DE CGT