Canvi climàtic i salut laboral

Més del 70% dels treballadors de tot el món es troben exposats a greus riscos de salut a causa del canvi climàtic. És la principal conclusió de l’últim informe publicat per l’Organització Internacional del Treball (OIT), que ha posat de manifest la creixent amenaça que el canvi climàtic suposa per a la seguretat i la salut dels treballadors a nivell mundial.

L’anàlisi destaca un augment preocupant en la proporció de treballadors en risc, que des de l’any 2000 ha escalat més de 5 punts percentuals, arribant al 71% actualment. Este increment es vincula en gran manera al calfament global. Des de l’any 2016, el planeta ha experimentat temperatures rècord, observant-se cada any nous màxims. Les repercussions d’esta escalada de calor sobre la població laboral són greus, desencadenant més de 22,8 milions de lesions laborals a nivell mundial i aproximadament 19.000 morts anuals. A més, es calcula que les incapacitats generades per l’exposició a altes temperatures han reduït en dos milions el total d’anys de vida saludable a nivell global.

Riscos per a la salut de la pujada de les temperatures

Els efectes perjudicials de la calor afecten diversos aspectes, incloent-hi un increment en els casos de colps de calor, esgotament, síncope, enrampades, així com un augment en malalties cardiovasculars i lesions físiques. Resulta especialment alarmant que l’estrés per calor afecte més de 2.400 milions de treballadors i que siga la causa directa de 26,2 milions de casos de trastorns renals.

Aquells que realitzen la seua labor sota el sol, inclosos els empleats en els sectors de l’agricultura, la construcció, la gestió de residus, igual que aquells en transport, turisme i esports, representen el grup més vulnerable a estos canvis. No obstant això, la calor no és l’única amenaça. La radiació ultravioleta, resultat també del canvi climàtic, és una altra font significativa de risc, causant més de 18.000 morts a l’any per càncer de pell i afectant greument a fins a 1.600 milions de treballadors exposats a ella.

L’informe de la OIT no sols es deté en la calor i la radiació ultravioleta, sinó que també aborda com els fenòmens meteorològics extrems i la contaminació de l’aire contribuïxen a este panorama. Estos esdeveniments, que inclouen des d’inundacions fins a tempestes severes, posen en perill el benestar de milions, especialment d’aquells treballadors que han de respondre a estes emergències, com el personal mèdic, els bombers i treballadors de la construcció. L’exposició a contaminants atmosfèrics relacionats amb el clima és un altre factor que compromet la salut de fins a 1.600 milions de persones en el seu entorn laboral, sent una de les causes directes de 860.000 morts anuals.

A més, la investigació recalca la situació de risc que enfronten més de 870 milions de treballadors agrícoles per l’ús de plaguicides i altres productes químics, els quals són responsables directes de més de 300.000 morts cada any.

Per on començar a canviar

La OIT, davant la creixent amenaça del canvi climàtic, demana reavaluar i adaptar les polítiques de Seguretat i Salut en el Treball (SST), incorporant noves estratègies específiques per a enfrontar estos desafiaments. És fonamental que les mesures de SST s’integren de manera efectiva en les polítiques climàtiques. L’escassetat d’investigacions sòlides i dades empíriques sobre els impactes específics del canvi climàtic en la salut laboral subratlla la importància d’una major investigació en esta àrea crítica. Esta falta d’informació limita actualment la nostra capacitat per a dissenyar i aplicar mesures preventives eficaces en diversos sectors i països.