Butlletí 147 febrer 2015: Sobre el Projecte de Llei de Seguretat Ciutadana

Les lleis lliberticides com el Projecte de Llei de Seguretat Ciutadana, l’anunciada reforma del Codi Penal i la Llei d’enjudiciament criminal i especialment la possible reforma dels delictes de terrorisme, són lleis que trenquen les regles de joc de les «democràcies representatives» : dret d’expressió, dret de llibertat, dret de manifestació, dret de vaga, dret de reunió, llibertat de moviments de les persones (migrants), etc. i es constitueixen en un cos jurídic formal d’un continu «estat d’excepció», on no cap desobediència alguna al sistema neoliberal del capitalisme.

BOLETIN 147 febrero 2015.pdf

BOLETÍN 147 febrero 2015: Sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana by CGT Valencia