Home / Acció Sindical / Auge del treball precari, amb la pèrdua de 509.300 llocs de treball a temps complet

Auge del treball precari, amb la pèrdua de 509.300 llocs de treball a temps complet

Piquete-precarioEls registres de l’Enquesta de Població Activa (EPA) que elabora cada trimestre l’Institut Nacional d’Estadística testifiquen que el treball que s’aconsegueix crear a la Comunitat Valenciana naix amb un denominador comú: la precarietat.

Així, si es comparen les dades pertanyents als primers trimestres dels exercicis que discorren entre els anys 2008 i 2014 es confirma la creació d’53.200 llocs de treball nous a temps parcial per hores mentre es perden 509.300 llocs de treball a jornada completa. La poca ocupació que es crea és de menor qualitat que la que es perd.

Les xifres confirmen que el 2008 en l’inici de la crisi hi havia un total de 250.900 assalariats amb jornades parcials. Set anys després en el primer trimestre del 2014, últim període actualitzat hi ha 304.100 professionals residents a Castelló, València i Alacant que treballen a hores. De fet, aquest col · lectiu és l’únic que guanya membres entre els exercicis 2008 i 2014 i ja suposa el 25% del total: un de cada quatre persones ocupades té una jornada parcial.

Encara que segueix sent majoritari, el col · lectiu de treballadors a temps complet ha baixat de manera notable durant la crisi. La C. Valenciana comptava el 2008 amb 1.624.400 assalariats amb jornades que superen les 40 hores a la setmana. Al març d’aquest exercici un total de 1.114.900 residents es trobaven en aquesta situació. En el camí han quedat un total de 509.300 contractes a temps complet.
Situació similar es produeix en comparar els índexs d’assalariats segons la durada dels acords. Així, es passa dels 1.256.300 assalariats amb contractes indefinits de l’exercici 2008 als 1.054.700 registrats a l’última onada estadística. Es confirma una minva de 201.600 treballadors indefinits.

El treball temporal també cau de forma notable entre els anys 2008-2014, ja que es confirma una disminució de 252.600 operaris amb contractes de durada determinada. No obstant això, en avaluar les dades del darrer any es nota una lleugera millora: es creen 400 nous llocs de treball. En aquest cas també suposa un percentatge del 25% sobre el total. Els llocs de treball amb jornades parcials i de durada determinada defineixen la tendència cap a la qual es dirigeix ​​l’ocupació en la C. Valenciana. Així, amb un mercat laboral extenuat pels embats de la crisi, els empresaris que aposten per reforçar les seves plantilles ho fan de forma puntual. La precaució encara és la nota general.

48.964 contractacions per ETT
L’auge de la precarietat laboral ve acompanyat d’un major protagonisme per a les Empreses de Treball Temporal (ETT). Així, entre gener i febrer d’aquest any aquest sector va propiciar 48.964 contractacions en la C. Valenciana, un 1,5% més que el 2013