7 raons per no matricular els teus fills a Religió

Europa Laica exigeix que la religió surti de l’escola pública i suggereix que els escolars no siguin matriculats en l’assignatura.

Prompte s’inicien els terminis per a sol·licitar places en els centres escolars, i posteriorment per a realitzar les matrícules. Un altre dels privilegis de l’església catòlica és col·locar en els centres cartells per a promoure l’escolarització d’alumando en classes de religió. Este cartell es pot imprimir i col·locar igualment en el centre. O no es fa propaganda sobre la matrícula en classes de religió, o també hi ha dret a publicitar les raons per a NO matricular en classes de religió.

  • Provoca la segregació de l’alumnat, en funció de les creences de les seves famílies, vulnerant el dret a la llibertat de consciència.
  • Elimina hores lectives d’altres assignatures.
  • Hi ha continguts de l’adoctrinament i proselitisme religiós que entren en contradicció amb la raó, la ciència i amb drets humans, com la llibertat d’orientació sexual i la llibertat de les dones o l’origen de la vida i de l’univers, entre d’altres.
  • L’Educació en igualtat de nens i nenes no és compatible amb alguns dels dogmes religiosos, on la dona és subordinada, dins del model de societat patriarcal que fomenten.
  • Els dogmes religiosos van en contra del pensament crític i de l’autonomia personal.
  • Les persones que imparteixen religió són designades pels bisbats i altres caps religiosos, basant la seva fe i compliment de la seva doctrina, finançant amb diners públics en el cas de la religió catòlica.
  • El proselitisme i difusió de la doctrina religiosa, s’ha de fer en els llocs de culte o en altres àmbits. Els centres d’Ensenyament han de servir per aprendre i no per creure.