Home / Acció Social / Vaga general i manifestacions en defensa de l’educació pública el 9 de maig.

Vaga general i manifestacions en defensa de l’educació pública el 9 de maig.

9 DE MAIG VAGA GENERAL D’EDUCACIÓ.
PER DIR NO A LES RETALLADES QUE PATEIX L’EDUCACIÓ

PÚBLICA!
PER DIR NO A LA LOMCE
DEFENSEM L’EDUCACIÓ PÚBLICA!
Com ho pensen fer? Es parla de milers

d’acomiadaments, més precarietat, àmplies privatitzacions, desmantellament d’empresa pública. Les conseqüències d’una

retallada com aquesta no només son estralls pels treballadors i treballadores amb més atur, pèrdua de poder adquisitiu de

sous i drets socials en sanitat i educació, sinó que tenen efectes catastròfics a tota l’economia accelera un procés de

destrucció del teixit productiu i recessió econòmica, com s’ha vist a Grècia, Portugal o al mateix Estat espanyol. Mentre

això passa quantitats superiors de diners van a parar al rescat bancari o al pagament del deute públic. És imprescindible

aturar –ho.
Cal

un pla de lluita que doni continuïtat a les múltiples iniciatives que s’estan fent a nivell local en aquests mesos i serveixi

per aturar LOMCE i pressupostos.
Lluitar contra la LOMCE exigiria un pla a tot l’Estat per denunciar les intencions i la lletra de la

proposta de llei. Pensem que aquest pla hauria de ser conjunt de tota la comunitat educativa, és dir, integrant el rebuig de

les famílies. Per treballar aquest tema caldria obrir dos camins: una trobada estatal de marees (verdes i grogues) i la

plataforma estatal contra la LOMCE.

Manifestacions a València a les 19h a la Plaça de Sant Agustí
Estem en lluita per aturar la LOMCE i els

pressupostos antisocials.

9 DE MAIG VAGA GENERAL D’EDUCACIÓ:
PER DIR NO A LES RETALLADES QUE PATEIX L’EDUCACIÓ

PÚBLICA:

- No a la

massificació de les aules, més alumnes i menys professors provoquen menys atenció a l’alumnat i un deteriorament de les

condicions de treball del professorat.
- S’ha aturat la construcció de nous

centres (molts alumnes seguiran en barracons) i les inversions pel manteniment dels actuals.
- Cau en més del 25% en els darrers

cursos el pressupost dels centres pel seu funcionament.
- Reducció de beques de menjador, per

llibres i projectes.
- Es cobra una mitjana de 250 euros

pels cicles formatius de grau superior.
- No es cobreixen suficientment les

substitucions de professorat per baixes.
PER DIR NO A LA LOMCE 
- Que impulsa la privatització a

l’ensenyament i que més recursos públics vagin a les empreses privades.
- Que allunya a famílies i

professors/es de la gestió dels centres (amb una direcció nomenada a dit per l’administració amb plens

poders).

- Que

segrega els alumnes a nom de la competitivitat entre centres, donant més recursos no a qui més ho necessita sinó en funció

dels resultats.

- Que

impedeix l’escola en Valencià i la immersió.
- Que ens retorna a un ensenyament que

té per objectiu preparar exàmens i revàlides i que abandona qualsevol esperit crític.
MANIFESTACIÓ: València a les 19h a la Plaça

de Sant Agustí
La Plataforma en Defensa de

l’Ensenyament Públic crida a la ciutadania a la Vaga en l’Ensenyament del 9 de maig 
“Educación para la vida, no para la

empresa”. 9 de mayo, Huelga General de Enseñanza. LOMCE No.