Text definitiu de la Reforma Laboral 2012.

El dissabte 7 de juliol de 2012,

s’ha publicat el text definitiu de la Reforma Laboral, després del seu pas pel Congrés i el Senat i ser definitivament

aprovada amb diverses modificacions.
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado

laboral.
>>> La teniu en document adjunt.
Texto definitivo Reforma laboral PP CIU 2012  Ley 3/2012, de 6 de

julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.