S’aprova unànimement la convocatòria de mobilitzacions i accions per denunciar les retallades de la consellera Elisa Nuñez

Al voltant de 300 treballadors/es del Servei de Bombers i BomberesForestals (SBF) es van reunir en l’assemblea general, per abordar la greu situació del servei. Quedant clar el malestar general de tot el col·lectiu amb la gestió per part de l’administració, que deixa, de forma deliberada, un servei d’emergències púbic i essencial al límit del col·lapse, amb greus problemes logístics, de personal, estructurals i operatius:

● Obstaculitzant el procés d’estabilització del personal en frau de llei, amb OTS encara sense publicar.
● Reduint pressupostos sense cap proposta de millora per al servei (2a activitat, eliminació de la temporalitat, 3er torn, 7e component).
● Retirant de forma extrema el personal de Tragsa sense cap pla de substitució.
● Sense comptar amb la part social per l’elaboració d’una RPT adequada i dimensionada a les necessitats del serveis.
● Incompliment del despatx automàtic contemplat al PEIF per part dels consorcis provincials de forma repetida, sense que l’administració pose ordre a la situació.

Per tant, s’aprova unànimement la convocatòria de mobilitzacions i accions per denunciar la deixadesa i les retallades de la consellera Elisa Nuñez, així com la deixadesa irresponsable de funcions per part de l’administració valenciana de Carlos Mazon en els seus 9 mesos de govern.