Sanitat renuncia a demolir l’antiga Fe perquè el projecte és inviable

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha renunciat al contracte de la demolició de l’antic Hospital La Fe de Campanar, pressupostat en 18 milions d’euros, a causa de ‘la inviabilitat de l’execució’ del projecte per ‘raons d’interès públic degudament justificades’.

Així, s’arreplega en una resolució de la Conselleria de Sanitat, publicada aquest divendres en el Diari Oficial del País Valencià (DOCV), en la qual es renuncia a la celebració d’aquest contracte ja que existeixen una sèrie de causes que ‘creen incertesa en el compliment de les fases d’execució del futur contracte’ de demolició dels edificis i instal·lacions de la Fe.

L’expedient d’aquest concurs estava en fase de licitació, que acabava el pròxim 20 de juliol de 2015. No obstant açò, el Govern valencià va resoldre el passat 1 de juliol de 2015 procedir a la revisió i planificació de l’atenció sanitària en la zona nord de la ciutat i estudiar i contrastar els informes sobre la possibilitat de rehabilitació de l’Hospital La Fe situat a l’avinguda de Campanar.

Sobre aquest tema, el Servei d’Infraestructures va emetre l’endemà un informe tècnic en el qual es proposa la renúncia a la celebració del contracte en entendre que existeixen una sèrie de causes que ‘creen incertesa en el compliment de les fases d’execució del futur contracte i el seu contingut tècnic’.

Entre elles, apunten al fet que les obres de finalització de la torre A de la nova Fe ha patit una ampliació de termini fins el 15 de desembre de 2015 i que els laboratoris d’anàlisis clíniques de l’Hospital la Fe, que segueixen ocupant part de la planta 6 i la 7 de l’antiga Escola d’Infermeria, no es podran desplaçar al nou hospital fins a final de 2015.

A més, la Unitat de Càncer de Mama situada en la planta baixa de l’antiga Escola d’Infermeria ha de ressituar-se en altres instal·lacions, però no pot fer-se efectiu aquest trasllat fins a finals de 2016.

D’igual manera, la base SAMU i el Servei d’Emergències Sanitàries també es troben situats en les instal·lacions de l’antiga Escola d’Infermeria i la seua reubicació futura ha quedat pendent de concreció encara que el seu trasllat no podrà realitzar-se fins a finals de 2016.

Així mateix, en la planta semisoterrani del Pavelló Central es troba situat un laboratori de metrologia de radiacions ionitzants pertanyent al Centre Nacional de Dosimetria, organisme depenent de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, que ha sol·licitat la reubicació del laboratori i ampliació de les seues instal·lacions en l’edifici de l’antiga ressonància magnètica. Des de la confirmació de la nova ubicació, si escau, es requeriran d’un mínim de 18 mesos per al seu trasllat.

Per tot açò, es proposa la renúncia a la celebració del contracte i es procedeix a l’anul·lació de la retenció de crèdit realitzada per un import de 18.796.274,87 euros.