Home / Administració Publica / Retribucions en situacions d’incapacitat temporal

Retribucions en situacions d’incapacitat temporal

BAJASEl DOCV núm. 7328 publica l’Ordre 12/2014 de cobertura retributiva en les situacions d’Incapacitat Temporal. Afecta al personal de justícia, d’educació, de sanitat, de funció pública i a les seues entitats, empreses i fundacions.

Després de l’Acord de Mesa General d’octubre de 2013, es modificà el Decret llei 6/2012 introduint-hi noves situacions en les quals es pague el 100% de les retribucions.

Les incapacitats per accident laboral o malaltia professional estan cobertes al 100%. No obstant això, fruit del RDL 20/2012, imposat pel Govern central, durant les incapacitats per malaltia comuna les retribucions fins al tercer dia són el 50%, del dia 4 al 20 el 75% i a partir del dia 21 el 100%.

Amb aquesta Ordre, la cobertura arribarà al 100% des del primer dia, si ho sol·licita la persona interessada (serà necessari el justificant) en els casos d’IT per malaltia comuna per:

– Intervenció quirúrgica i/o hospitalització, fins i tot domiciliària.
- Situació produïda per violència de gènere.
- Durant el període de gestació.
- En malalties infectocontagioses que comporten aïllament o risc d’epidèmia.
- Trastorns mentals greus.
- En recaigudes de la mateixa malaltia (malalties cròniques) es continuarà el còmput de temps per a la cobertura fins al 100%.

La seua aplicació és retroactiva des de l’1 d’octubre de 2012.