Home / Acció Sindical / La prevenció de riscos laborals ha deixat de ser una prioritat per als empresaris

La prevenció de riscos laborals ha deixat de ser una prioritat per als empresaris

-siniestralidad-2colEls accidents laborals segueixen augmentant i amb ells, els treballadors i famílies que es veuen afectats per aquesta xacra i contra la qual cal prendre mesures de forma immediata.

Entre gener i maig, 186 persones van morir durant la seva jornada de treball.

Segons l’Estadística d’Accidents de Treball que realitza el Ministeri de Treball  i Seguretat Social, al mes de maig s’han produït 475.561 accidents de treball, dels quals 234 han estat mortals, 16 més que fins a maig de 2013.

Per sectors d’activitat, el sector serveis és el primer en nombre d’accidents mortals durant la jornada laboral, amb 91, seguit de la indústria amb 39, en tercer lloc se situa el sector agrari amb 30 morts, i finalment la construcció, amb 26 morts.

Els accidents amb baixa ascendeixen fins als 196.807, un 3,8% més que al maig de 2013. D’aquests, 170.265 es van produir durant la jornada laboral, -augmentant un 4% -, la resta, 26.542 són accidents in itinere,-que també augmenten un 2.6% -.

Per sectors d’activitat, el sector serveis és el que més accidents laborals amb baixa en jornada de treball registra, amb 105.527, el segueix indústria amb 35.270 accidents, construcció amb 16.352 i finalment agricultura, amb 13.116 accidents.