Presentació de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública del País Valencià.

Al llarg dels darrers mesos, sindicats

i organitzacions d’estudiants de les diferents Universitats públiques valencianes han anat constituint Plataformes en

Defensa de la Universitat Pública. Aquest procés ha culminat amb la constitució d’una Plataforma en Defensa de la

Universitat Pública del País Valencià, integrada per organitzacions representatives del conjunt de les Universitats

públiques valencianes. 

Aquesta plataforma es constitueix amb l’objectiu de fer front al perllongat i

progressiu deteriorament de la capacitat de les Universitats públiques valencianes d’oferir un ensenyament superior amb la

qualitat que mereix el poble valencià, que s’ha perpetrat per la política de la Generalitat, amb l’excusa de la crisi

econòmica.
L’ incompliment sistemàtic de les obligacions financeres de la Generalitat Valenciana ha deixat un deute

superior als 900 milions d’euros amb les Universitats Públiques Valencianes, posant-les al límit per a poder seguir

complint amb proveïdors, empleades i empleats i amb les obligacions que comporta el desenvolupament de les tasques docents,

investigadores i administratives que constitueixen l’activitat universitària, i les ha posades en situació d’asfíxia

financera.

D’altra banda, aquesta situació de retallades a les Universitats públiques, es veurà agreujada per

l’impacte de les mesures que pretén imposar el Govern central amb la col•laboració de la Generalitat. La pujada brutal de

les taxes de matrícula, l’augment de la grandària dels grups i l’increment de la càrrega docent del professorat universitari

no faran més que deteriorar la qualitat del treball que desenvolupen les Universitats. Aquesta situació de precarietat

crònica que pateixen les Universitats Publiques, contrasta poderosament amb el tracte que des del Consell es dóna a les

Universitats privades, amb tota mena d’ajudes i benediccions; en correspondència amb la política de la Conselleria en la

resta de l’ensenyament.
Ens oposem fermament a aquesta política neoliberal que deteriora el servei públic que ofereix

la Universitat, que perjudica greument les persones que estudien i treballen en ella, que dificultarà l’accés a

l’ensenyament superior de la classe treballadora i acabarà així amb la igualtat d’oportunitats.


Reiterem que

l’eixida de la crisi econòmica no es pot fer deteriorant l’ensenyament universitari amb retallades contínues. Demanem als

equips rectorals de les Universitats públiques valencianes fermesa a l’hora d’exigir el compliment dels compromisos que la

Conselleria d´Educació, Formació i Ocupació té amb les nostres Universitats i amb el conjunt de la societat valenciana.

Exigim al Govern Valencià el compliment de les obligacions reconegudes amb les universitats públiques valencianes,

així com també que s’aturen les mesures regressives que pretén imposar el Govern central.
Per tot això hem constituït

la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública del País Valencià, la PRESENTACIÓ de la qual es farà en la RODA DE

PREMSA que tindrà lloc el DIMARTS 24 D’ABRIL A LES 12 HORES A LA SALA D’ACTES (NIVELL 3) DE L’EDIFICI DEL RECTORAT DE LA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA