Precarietat i empobriment, són avui senyals d’identitat del mercat de treball

EPA III trimestre 2014:
El capital, per mitjà dels seus representants en el poder, bé a escala europea (BCE, Comissió Europea, Consell Europeu), bé a escala mundial (FMI, OMC i BM), bé a escala local-estatal (el nostre parlament), han impulsat la major ofensiva contra el treball des de la II Guerra mundial: per mitjà del saqueig a la riquesa pública, la creada pels treballadors i treballadores, i lliurada a les elits, a les oligarquies, per mitjà de l’expropiació dels drets socials i laborals a la immensa majoria de la població i especialment als que depenen d’un salari o de pensions.

Per al capitalisme es tractava d’arrabassar el poder dels treballadors i treballadores, la seva capacitat de resistència i la seva força en la mobilització. Ho han fet per mitjà de mecanismes legislatius autoritaris: les diferents reformes laborals i les diverses reformes de les pensions, que no són sinó mecanismes jurídics emprats per consagrar una única llibertat, la dels negocis.

L’Enquesta de Població Activa (EPA), és un «bon notari» que dóna fe del que s’ha exposat anteriorment:

L’EPA del III Trimestre de 2014 acredita com, de manera estructural, el mercat de treball, on actuen i compareixen gairebé 23 Milions de persones (Població Activa a setembre 2014: 22.931.700 persones), es defineix per la precarietat i l’empobriment.

  • 1. Les persones assalariades amb contracte indefinit en el tercer trimestre 2014 (juliol-setembre) han disminuït en 26.700. Les persones assalariades amb contracte temporal en el mateix període han augmentat en 122.400. Des de desembre de 2011 (el PP arriba al poder) a setembre 2014, hi ha 263.600 persones menys amb contracte indefinit i, per contra, han augmentat els contractes a temps parcial en 166.000 persones i s’han destruït ni més ni menys 369.400 contractes a jornada completa en aquests tres anys.
  • 2. L’atur ha augmentat, des de desembre 2011 fins a setembre 2014, en 140.000 persones i en aquests tres anys s’han destruït 789.000 llocs de treball.
  • 3. L’atur juvenil dels menors de 25 anys ha augmentat en aquest tercer trimestre en 27.000 persones, trobant actualment amb un col · lectiu de joves aturats / des, fins a aquesta edat, de 867.000.
  • 4. Les persones aturades de llarga durada ascendeixen a 3,5 milions, és a dir, més del 60% de tots els aturats / des. Les llars amb tots els seus membres en atur són ja 1.789.400 persones.

L’EPA del III Trimestre 2014, torna a desmuntar la mentida dels «poderosos» (polítics, empresaris i altres «espècies») que diàriament ens expliquen «contes» (el que creix l’economia, el que augmenta l’ocupació, etc ) que fan plorar i indignar a milions i milions de persones oblidades i robades, en drets i condicions de vida:

a) Al desembre 2011 hi havia 23.440.300 persones a la Població Activa i al setembre 2014, la Població Activa són només 22.931.700, la qual cosa significa senzillament que 508.600 persones o bé han migrat o bé ni tan sols busquen feina.

b) En el trimestre III del 2014 cau l’atur a 195.000, però només es van crear 151.000 llocs de treball, tots precaris, bé temporals bé d’autònoms (aquests van créixer en aquest trimestre en 58.500), després significa que 44.000 persones es donen de baixa de la població Activa (emigren o «desafilien»).

Per a la CGT, la realitat (la del mercat de treball inclosa) només pot ser analitzada i interpretada en un sentit: cal repartir el treball i la riquesa i cal fer-ho ara. Dels treballadors i treballadores, dels de baix, de la majoria social depèn si volem donar-li la volta a la realitat i acabar amb aquest saqueig, robatori i expropiació de drets que ens empobreixen i precaritzen les nostres vides i ens fan persones a-socials i insolidàries.

Per a CGT, la mobilització, l’ocupar els carrers, el confrontar i desobeir al poder, és l’única garantia d’una vida amb dignitat per a tothom.