Persones que fan roba en situacions d’esclavitud: la moda de l’explotació laboral.

Globalització neoliberal i draps bruts a la indústria tèxtil. La repressió sindical, els salaris

baixos o les jornades interminables a través de sucontractacions, rere el glamour i l’èxit de grans marques com H&M o

Inditex.

Un article d’Albert Sales.
La producció de teixits i la

confecció de roba va ser esdevenir un dels primers motors de la revolució industrial, caracteritzada també, des dels inicis,

per la lluita dels obrers i obreres per unes condicions laborals dignes. Avui, però, les treballadores de la indústria de

la roba, deslocalitzada a la perifèria dels països empobrits, segueixen patint a diari la imposició d’unes condicions de

treball draconianes. Contra el tòpic, les esclaves de la moda no estan pas al Nord: sobreviuen sobreexplotades al Sud per

les grans marques multinacionals.

Des de mitjans dels 90 nombroses

plataformes i organitzacions socials vénen denunciant l’explotació laboral i fent front al silenci mediàtic que envolta el

negoci de la confecció tèxtil sota la globalització. Malgrat més de 25 anys de treball de xarxes consolidades com la

Campanya Roba Neta internacional i de “compromisos” públics de les grans firmes internacionals –en reacció a les denuncies

realitzades–, avui ens seguim trobant les mateixes situacions que als 90. L’amenaça constant de tancament i de

deslocalitzacions i la debilitat dels moviments obrers als països productors segueix contribuint al fet que la realitat

amagada rere el “glamour” que ens venen esportistes d’èlit, models i dissenyadors es quedi al Marroc, a la Xina o a Bangla

Desh.

Any 2011: el sector global de la confecció continua nodrint-se

del treball de milions de persones que viuen en la pobresa malgrat fer llargues jornades laborals. Les pràctiques de compra

de les marques, derivades del model de producció, consum i comerç internacional, es troben a l’arrel de les condicions de

treball i de vida de les treballadores.

Salaris de

misèria

Per a les persones que treballen a la indústria de la confecció global, cobrar un salari

que permeti cobrir les seves necessitats amb un mínim de dignitat s’ha convertit en la seva major preocupació. En un sector

que tradicionalment es caracteritza per condicions pèssimes i una de les retribucions salarials més baixes del món amb

conseqüències directes derivades: llargues jornades de treball, desestructuració familiar, assumpció de deutes impagables,

malnutrició d’infants i adults i, en definitiva, uns costos inquantificables en forma de patiment humà. Tot plegat,

vulnerant drets humans fonamentals –com l’article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans relatiu a una remuneració

equitativa i satisfactòria– o les disposicions de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que afirma que «el salari

mínim legal hauria de constituir un element clau en les polítiques per eliminar la pobresa i assegurar les necessitats de

les persones treballadores i de les seves famílies».

No és pas així. Gairebé tots els països tenen

establerts salaris mínims legals però, amb la finalitat d’atraure la inversió estrangera, els governs fixen els mínims molt

per sota dels nivells de subsistència. En conseqüència, a alguns països, els salaris mínims no arriben als llindars de

pobresa absoluta internacionalment acceptats. A Bangla Desh no arriba a 1 dòlar diari, i a l’Índia, Sri Lanka, Vietnam,

Pakistan i Cambodja, se situa entre els 2 i els 4 dòlars diaris. Salaris impossibles per a a garantir necessitats bàsiques

com són l’alimentació, l’habitatge, la roba i serveis imprescindibles com l’educació, la salut o el transport.

Agreujament i especulació
La carestia

de la vida d’ha agreujat, a més, sota un context de pujada de preus dels productes bàsics que ha minvat el poder

adquisitiu. Més encara quan bona part dels salaris està destinat a l’alimentació. Una treballadora d’Indonèsia que

treballava per a un proveïdor de Nike, Reebok i Walmart comentava en una entrevista realitzada el 2009: “Hi ha augments del

salari mínim, però el cost de la vida augmenta més ràpid. Per empitjorar la situació, des de fa poc, l’empresa ja no ens

subvenciona el transport ni el menjar”. A Bangalor, Índia, hi ha un sistema trianual de revisió salarial però el salari real

ha disminuït un 10% en els darrers 15 anys. A Tailàndia, els salaris van augmentar únicament 18 bath (38 cèntims d’euro)

entre 1997 i 2005. A Vietnam i la Xina els sous van estar congelats durant més d’una dècada.


La pitjor situació, en aquest sentit, és la de Bangla Desh, on el salari mínim va ser el mateix

entre 1994 i 2006, mentre que el cost de la vida augmentava una mitjana del 5% anual. Només després de grans

mobilitzacions, els treballadors i les treballadores van aconseguir que el 2006 es passés d’un salari mínim de 900 taka a

1.662,50 taka al mes (16,60€ o 24,30$ aproximadament). La triplicació del preu de l’arrós registrada el 2008 va inutilitzar,

però, aquest increment i va generar una nova onada de mobilitzacions fortament represaliada. Doble impacte té aquesta sobre

les dones treballadores que són les que pateixen les pitjors conseqüències segons la mateixa OIT: “salaris baixos, més

hores de treball, freqüentment temporal i en negre, perllongant encara més les seves llargues jornades laborals”.

Esgotament interminable
Jornades que, a

la indústria de la confecció s’allarguen fins a les 12 o 14 hores diàries. Alguns fabricants fins i tot encadenen diversos

torns en moments de molta feina o per fer front a terminis d’entrega molt curts. Les treballadores no poden negar-se perquè

el seu salari base no és suficient per cobrir les necessitats més bàsiques i per mantenir una família. Extorquint la

pobresa, les treballadores accepten la sobreexplotació, veuen malmesa la seva salut, i perden les possibilitats de

formar-se, d’educar els fills, d’assolir una vida digna.

Rere anys

treballant en habitacions petites, mal il·luminades, sense ventilació, respirant pols i partícules en suspensió i en

posicions corporals inadequades mantingudes durant moltes hores, pateixen fatiga visual i lesions i desenvolupen nombroses

malalties. Sense cap assegurança mèdica ni cap cobertura o subsidi per baixa.

El 2009, una investigació realitzada a 12 fàbriques tèxtils de Bangla Desh contractades per marques holandeses

afirmava que el 76,4% de les persones treballadores declaraven que els objectius de producció eren impossibles dins

l’horari habitual. Moltes treballadores, en no arribar a l’objectiu diari establert per l’empresa, eren obligades a seguir

treballant i acabaven sortint molt tard dels centres de treball. La majoria de les dones clouen la jornada entre les 8 i les

10 del vespre. Sense incorporar que la comptabilització d’hores extra només comença un cop acomplerts els objectius de

producció.

Repressió sindical i dificultats per a la

negociació col·lectiva

Malgrat la llibertat d’associació i de negociació col·lectiva són dos

drets fonamentals, establerts per la OIT i definits com a «drets habilitants» (és a dir, que el seu exercici és necessari

per tal que altres drets siguin respectats), la seva defensa i protecció és una tasca impossible. Se’ls nega obertament la

possibilitat de sindicar-se. En molts dels països productors de roba, els governs restringeixen, dificulten i, inclús,

prohibeixen els sindicats independents, així com la negociació col·lectiva. En un context de sobrexplotació laboral on les

possibilitats d’autorganitzar-se també són limitades. Els empresaris, al seu torn, recorren si cal a la intimidació, als

acomiadaments, a les llistes negres i, sovint, a la violència física. És pràctica estesa la creació de llistes compartides

sobre sindicalistes.

Tot i les traves, les treballadores busquen maneres d’organitzar-se i lluitar

per millorar les seves condicions. La Federació Sindical Internacional de Treballadors/es del Tèxtil, la Confecció i el

Cuir (ITGLWF per les seves sigles en anglès) compta amb 217 organitzacions afiliades de 110 països. El context internacional

d’ofensiva neoliberal ha limitat molt el poder de negociació dels sindicats. Els empresaris locals disposen de marges

imposats molt curts per acceptar salaris més alts i estan sotmesos a fortes pressions de les firmes internacionals. Davant

la possibilitat de perdre els seus beneficis, els empresaris traslladen la pressió a les persones treballadores. I

l’amenaça de la deslocalització i del tancament dels centres de treball opera com l’argument més utilitzat per fomentar la

desmobilització.

La llista blanca: hi ha marques

netes?

Malgrat la llista no és exhaustiva i existeix molta opacitat, perquè sovint els acords es

perden en una teranyina de subcontractacions, Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho…) , H&M, Decathlon, C&A,

Nike o Adidas han estat blanc habitual de les denúncies públiques internacionals.

Des de la Campanya

Roba Neta, que el maig passat va editar la guia “Moda, indústria i drets laborals”, s’impulsen també alternatives, tot

recordant que com a consumidores podem reduir la nostra complicitat amb l’esclavatge tèxtil del s.XXI i repensar qui i com

ens vesteix. Els activistes apunten que cal primer replantejar-se les necessitats reals i no caure en el parany d’oci

consumista; que les peces de roba tenen moltes vides; que es pot decidir està informat sobre les multinacionals implicades;

que es poden participar dels mercats locals d’intercanvi o en iniciatives com els guarda-robes populars.

Quan la mida si importa, recorden, cal afavorir els petits productors. I clouen

recordant que els grups de treballadors i de treballadores organitzades al Sud necessiten suport davant la repressió i la

persecució que pateixen i que la nostra solidaritat es pot canalitzar a través de les xarxes i de les organitzacions

internacionals que lluiten pels drets laborals.

Manchester migra a Bangla Desh
Abaratir, deslocalitzar o esprémer són termes que

estan a la base de la confecció neoliberal. Des dels anys 70, fins a tres onades deslocalitzadores han anat evadint els

drets laborals i la justícia social i engreixant els beneficis de la indústria textil


El 8 de març de 1857 un grup d’obreres tèxtils recorrien els barris més rics de Nova York.

Protestaven per les seves condicions laborals. El 8 de març de 1908, 146 obreres morien en un incendi provocat a la fàbrica

Cotton de Nova Iork. Jorn que des de 1911 es commemora com Diada Internacional de la Dona Treballadora. Mitjans del segle

XIX i primeres dècades del segle XX: les treballadores dels EUA i Europa reclamaven una jornada laboral de 10 hores,

permisos de maternitat i lactància, la prohibició del treball infantil, formació professional i el dret a formar part d’un

sindicat. El segle XIX deixava encunyat el terme capitalisme manchesterià: prototipus d’un capitalisme en estat pur,

d’explotació salvatge, que havia caracteritzat l’activitat fabril de la ciutat anglesa.

2011.

Manchester és a Bangla Desh. Mentre les firmes internacionals de moda i les grans cadenes de distribució sedueixen la seva

clientela amb l’actualització constant dels seus dissenys i els baixos preus dels seus productes, obreres de Xina, Marroc,

Bangla Desh, Hondures o Romania, viuen envoltades de peces de roba que confeccionen durant més de 12 hores diàries, a canvi

de salaris que amb prou feines cobreixen les seves necessitats més bàsiques.

Tres dècades deslocalitzant
La deslocalització de la producció de

roba a països econòmicament empobrits es va accelerar als anys 90, moment en el que es va consolidar un model de negoci

caracteritzat per la subcontractació de proveïdors. Les grans marques, que en el passat produïen la seva pròpia roba,

passen a ser empreses que dissenyen, distribueixen i comercialitzen peces de roba fabricades arreu del món, en tallers i

fàbriques que són propietat de tercers. Per competir en aquest sistema, que externalitza els costos laborals en països amb

mà d’obra barata, les petites firmes de moda també s’associen i adopten el mateix model de negoci. El gran èxit de firmes

internacionals com H&M o Zara (del grup Inditex) no s’entendria sense l’abaratiment del cost dels seus productes a

partir de la deslocalització de bona part del procés de manufactura.

La

primera gran onada de deslocalitzacions del sector de la confecció va tenir lloc als 70 i va tenir com a països receptors

Corea del Sud, Taiwan, Singapur, Hong Kong i Tunísia. L’entrada de roba barata als mercats occidentals va motivar que l’any

1974 se signés l’Acord Multifibres (AMF), que establia un sistema de quotes i límits. Lluny de suposar una limitació a la

globalització de la moda, l’AMF va provocar que les firmes internacionals cerquessin proveïdors a altres països que no

estiguessin inclosos en el sistema de quotes. Als anys 80, una segona onada deslocalitzadora abandona els ‘tigres asiàtics’

i es desplaça a països com Sri Lanka, Filipines, Bangla Desh, Tailàndia i Indonèsia. Mentre Amèrica Central i Mèxic és

convertien en àrees clau per proveir de roba les botigues nord-americanes, Turquia, Tunísia i Marroc esdevenen els tallers

de costura del mercat europeu. A finals dels 90, entren en escena altres països productors com Botswana, Kenya, Tanzània,

Uganda, Cambodja, Laos o Birmània.

Els darrers països triats –en la

perifèria els darrers anys es caracteritzen a més per un patró comú: estan fortament endeutats amb la banca privada i amb

l’FMI i el BM, que els ha imposat plans d’ajust encaminats orientats a l’exportació i la millora de la competitivitat. És a

dir, d’una major explotació. La indústria de la moda, a més, impedeix el desenvolupament: se’ls encarrega la part amb menor

valor afegit del mercat legal, se’ls imposa un sistema d’acords internacionals on sempre són els febles i el moviment obrer

s’ha d’enfrontar constantment a l’amenaça de la deslocalització.

El rentat de cara de la Responsabilitat Social
Rere les primeres denúncies públiques,

les grans firmes van declinar tota responsabilitat. Però la successió d’escàndols, particularment referents a Nike i

l’explotació infantil, les multinacionals van començar, a la dècada dels 90, a publicitar les respectives polítiques de

Responsabilitat Social Empresarial. Gegants de la moda que anunciaven que feien els deures. Inditex, The Gap,

H&M, Aldi, Walmart o Carrefour van fer públics codis de conducta. Però 20 anys després, la RSE no han estat

suficient per millorar la situació dels obrers i les obreres de la confecció. Es continua exigint als productors locals una

competitivitat basada en la reducció gairebé a zero dels costos laborals i fiscals i en la capacitat per servir les

comandes de forma ràpida i flexible. Per estalviar costos d’emmagatzematge i no acumular estoc, , les firmes de moda, de

roba esportiva o les cadenes de distribució imposen terminis de lliurament cada vegada més curts. Com a conseqüència, la

comercialització de roba es converteix en un sector dominat per unes poques empreses transnacionals amb milers de fàbriques

proveïdores que assumeixen les seves draconianes condicions.

La

producció de teixits i la confecció de roba va ser esdevenir un dels primers motors de la revolució industrial,

caracteritzada també, des dels inicis, per la lluita dels obrers i obreres per unes condicions laborals dignes. Avui, però,

les treballadores de la indústria de la roba, deslocalitzada a la perifèria dels països empobrits, segueixen patint a diari

la imposició d’unes condicions de treball draconianes. Contra el tòpic, les esclaves de la moda no estan pas al Nord:

sobreviuen sobreexplotades al Sud per les grans marques multinacionals.

* Un article d’Albert Sales, Coordinador de la Campanya Roba Neta