Per la PAU, foc a les guerres!

MANIFESTACIÓ DISSABTE 25 FEBRER de 2023 17 h.

Plaça de l´Ajuntament València fins a Delegació de Govern

La devastadora guerra d’Ucraïna, darrere de la qual es mouen interessos geoestratègics aliens a les preocupacions i necessitats de les poblacions europees, està provocant milers de víctimes, destrucció d’infraestructures civils, més de huit milions de persones ucraïneses refugiades fora del seu país i una crisi ambiental, energètica i social amb conseqüències planetàries.

Aquesta guerra se suma a la trentena de conflictes armats que existeixen actualment en el món. No podem acceptar que les disputes es resolguen mitjançant el recurs a les bombes, la violència i les matances. La guerra és una derrota de la humanitat.

Les organitzacions signants volem mostrar la nostra solidaritat amb el poble ucraïnés i amb totes les víctimes de totes les guerres. En particular, amb els col·lectius més desprotegits, com les dones i els xiquets.

La Unió Europea, juntament amb Nacions Unides, ha de tindre un rol més actiu i assumir la responsabilitat d’impulsar un alto-el-foc immediat i el començament de negociacions de pau entre les parts implicades. És urgent treballar per a una solució política al conflicte i, mentrestant, garantir l’acolliment i l’ajuda humanitària a les persones refugiades.

És necessari construir un model de seguretat compartida, desmantellar els blocs i les aliances militars i aconseguir el compromís de tots els Estats d’eliminar les armes nuclears i reduir la despesa militar, amb la finalitat d’alliberar recursos per a lluitar contra la pobresa i finançar la transició ecològica.

La pau és la victòria que necessitem!