Per a CGT, la precarietat, la desigualtat i la pobresa són conseqüència de les polítiques de la classe política i empresarial

CGT creu que la precarietat laboral, la desigualtat i la pobresa són una conseqüència del model dissenyat i imposat per la classe política, la banca i l’aristocràcia.

La Confederació General del Treball (CGT) considera que tot i les últimes xifres sobre l’atur de juny de 2017, que assenyalen un lleu augment de l’ocupació gràcies al turisme, el creixement de la macroeconomia i la baixada dels preus de l’energia, els llocs de treball que s’estan creant actualment segueixen sent temporals i precaris.

CGT no pot celebrar que l’atur hagi baixat en gairebé 99.000 persones quan es coneix que per generar un lloc de treball es necessiten quatre contractes. A més, a això cal sumar-li la despossessió de prestacions públiques gràcies a les polítiques neoliberals posades en marxa pels governants de torn.

CGT explica que el concepte de treball s’ha transformat, interessant només la productivitat i la competitivitat i donant lloc a la desaparició dels Drets Humans més elementals.

CGT considera que la societat no pot acceptar la precarització de les condicions de vida i treball, i recorda que l’única via possible i digna per escapar de la «crisi-estafa» és acabar amb el model capitalista a través de la mobilització de les classes assalariades.