Oltra incrementa la jornada laboral de la Conselleria d’Igualtat

La Consellera d’Igualtat se va a eixir en la seua perquè els sindicats CCOO, UGT, CSIF i Intersindical Valenciana “donde dijeron digo ahora dicen Diego”.

El personal de la Conselleria d’Igualtat, majorment format per dones, és el que menys cobra dins de la Generalitat Valenciana. A la consellera, Mònica Oltra, se li va ocórrer, a principis d’any, pujar la jornada perquè cobrara més el personal. En realitat això no és un augment de salari sinó el que es retribueix és per fer una jornada major. Llavors tots els sindicats vam estar en contra i es va paralitzar la proposta.

Ara, torna a renàixer la proposta, i aquesta vegada en contra només ens trobem la CGT. Què ha canviat? Per unes miserables 25 hores de formació anuals, que en la majoria dels casos ni es programaran, ELS SINDICATS “MAJORITARIS” HAN VENUT AL PERSONAL.

L’Acord, si arriba a implementar-se, suposarà que el personal dels centres d’atenció directa treballaran 16 dies més a l’any. En les Direccions territorials, el personal tindrà, també, major dificultat per a conciliar la vida laboral, familiar i personal.

La Conselleria d’Igualtat i els sindicats pactistes discriminen al personal interí i al que ocupa una plaça temporalment. Només podran triar els titulars de les places, la resta sí o sí veuran incrementada la seua jornada laboral.

A més a més és una proposta classista. En realitzar-se mitjançant nova assignació de Complement Específic, veiem de nou una mesura que eixampla més la diferència salarial entre un A1 i els grups més baixos.

I sabies que l’ampliació de la jornada porta aparellada que el personal estarà obligat a fer una jornada superior quan la Conselleria ho requerisca? D’aquesta forma, als centres no es faran noves contractacions o nomenaments de personal perquè s’explotarà a qui ara està en plantilla.

Resulta lamentable que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives fomente un increment de jornada quan aqueixa mesura suposa menys igualtat i menys inclusió. Són altres mesures les que fan falta: adequació dels Complements de Destinació, ampliació de les plantilles,… I que no diguen que no tenen diners doncs per al que volen no els falta (augment a l’Advocacia de la Generalitat, per exemple).

CGT-Generalitat Valenciana

cgt-generalitat