29-Octubre: Nova protesta de les treballadores de neteja en el Complex 9 d’octubre

El nou concurs licitat pel Consell el passat mes d’agost amb un plec de condicions que, d’aplicar-se, suposaria en dos anys l’acomiadament de quasi la meitat de la plantilla actual i un empitjorament evident del servei.

El col·lectiu de treballadores de les subcontractes de la Generalitat per a la neteja de la ciutat administrativa,  protestara novament  per les condicions de treball proposades pel Consell arran la licitació del servei.

Reclamant «No volem mendicar, volem treballar», les treballadores han deixat palès la seua oposició a la precarització i els acomiadaments.
Dimecres 29 d’octubre a les 11:30 hores a la porta del complex administratiu 9 d’octubre de València.