Nota de premsa de CGT sobre el rebuig al TTIP

La CGT considera que les recents filtracions de continguts secrets sobre negociacions del TTIP, publicades per Greenpeace Holanda, confirmen els temors sobre les repercussions negatives que l’acord tindria per a la vida i els drets de la gent.

Des de la Confederació General del Treball (CGT) volem ressaltar la gran repercussió que el treball de Greenpeace Holanda va a tenir (i està tenint ja) per al coneixement per les societats europees i nord-americana dels continguts que s’han anat negociant en secret i a esquena de la ciutadania a la qual diuen representar els organismes comunitaris. La filtració de 12 capítols del TTIP mostra com es negocia el futur de 800 milions de persones a les seues esquenes. El que sembla evident és que expliquen molt més els interessos dels lobbies empresarials que els drets i llibertats de les persones i els pobles.

Que en virtut del TTIP tinga prioritat la legislació més permissiva de la UE o els EUA en el conjunt dels països inclosos en el Tractat de Lliure Comerç, suposa deixar a les grans empreses la capacitat d’imposar les seues condicions i el seu model de produción a les economies locals, molts dels sectors tradicionals dels quals i artesanals es veuran abocats a desaparèixer, incapaços de competir amb el poder de les transnacionals i grans bancs. Aquests perills per als pobles afecten a tots els àmbits de la vida: la salut, el medi ambient, els serveis, l’alimentació i la cultura.

Un exemple és el principi de precaució que permet reaccionar ràpidament davant un possible perill per a la salut humana o el medi ambient, el qual apareix amenaçat en els documents filtrats. Sobre la base d’aquest principi, no s’ha permès l’entrada de carn nord-americana tractada amb hormones, com a mesura de precaució per la seua possible relació amb el desenvolupament de càncer. En diversos capítols dels documents filtrats es confirma la substitució del principi de precaució pel de gestió del risc, seguit a EUA i que obliga a l’administració a demostrar els perills dels productes una vegada comercialitzats. Com a conseqüència d’açò, la quantitat de tòxics perillosos a Europa augmentarà considerablement. El TTIP deixa llibertat per a la introducció a Europa de productes nord-americans (com el pollastre llavat amb clor), les garanties del qual per a la salut no són actualment acceptades per les legislacions europees, deixant als estats de la UE la responsabilitat de demostrar el seu perill i arriscant-se a pagar costoses multes si la multinacional afectada al·lega pèrdues per les restriccions imposades.

Però no són només en l’àmbit de l’alimentació o els medicaments on estan els perills del TTIP, sinó que les nostres condicions de vida poden veure’s afectades per la permissivitat en matèria de protecció ambiental que s’imposaria amb la signatura del TTIP. A Espanya i la resta d’Europa ja hem tingut exemples de com s’introdueixen llavors manipulades genèticament, pesticides i herbicides tòxics per a persones, fauna i flora, etc. D’altra banda, també existeixen greus riscos per als ecosistemes amb els mètodes de les grans empreses americanes per a l’extracció de matèries primeres; mètodes com el fracking ja han sigut suficientment reprovats per experts i poblacions continentals.

Un dels aspectes que també preocupa a la CGT, com a sindicat compromès en la defensa dels drets i condicions dels treballadors, és la forma en què el TTIP liberalitzaria la nostra legislació laboral per a permetre una major explotació de la classe treballadora. Tals agressions es materialitzarien en la capacitat per a anul·lar drets sindicals, convenis, normes de protecció, etc. per a permetre l’arribada d’empreses transnacionals, que aplicarien salaris i condicions laborals per sota de les normes de l’Estat d’acolliment. També es notaria, i molt, com es van obrint les portes perquè companyies privades i bancs es queden amb serveis públics essencials per a les famílies treballadores com la sanitat, les pensions, l’ensenyament, l’aigua, el transport, etc.

Per tot açò, la CGT va a seguir difonent tots els continguts que es publiquen sobre el TTIP i continuarà treballant amb els moviments socials per a organitzar l’oposició al Tractat de Lliure Comerç (així com els seus complementaris plans TISA i CETA) fins a aconseguir que siga rebutjat pels pobles d’Europa i els USA.

Gabinet de Premsa de CGT