No a l’ampliació del Port de València: Benefici per alguns, perjudicis per a totes.

Video resum dels perquès ampliar el port de València suposa:
– una catàstrofe ambiental impossible de mitigar
– un desastre urbanístic irreparable
– un descalabre econòmic que impedirà invertir a àmbits mñes necessaris i justos
– empitjorar la qualitat de vida i la salut de la ciutadania de forma molt considerable