Multa de 40.001 euros per gravar als treballadors en les seves instal·lacions

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha proposat una sanció a GSS Line de 40.001 euros per capturar imatges dels treballadors en l’Office de la companyia de l’Avinguda de l’Albufera, fet que venia denunciant el Comitè d’Empresa des del 18 de setembre de 2013. Aquest organisme considera que aquests fets provats suposen una infracció greu, segons l’article 45 de la Llei Orgànica de Protecció de dades. La sanció, però, podria haver estat més gran, atès que aquesta estipulat per a aquest tipus de faltes quanties de fins a 300.000 euros, d’acord a una sèrie de criteris.

En l’àmbit del comitè d’empresa CGT, només tenir constància que l’empresa anava a col·locar càmeres de videovigilància a la sala de descans dels agents, va elaborar diversos escrits, des de l’any passat, dirigits a la Inspecció de l’AEPD, explicant que GSS no havia informat als representants legals dels treballadors de la seva instal·lació, i que desconeixia quin tipus de càmeres eren i quina finalitat tenien. Al mateix temps es denunciava la vulneració de l’article 4.1 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, norma que impedeix el tractament d’imatges de caràcter personal que no estigui justificat.

CCOO i UGT van recolzar els escrits al comitè d’empresa. L’únic sindicat que no va col·laborar amb el comitè d’empresa va ser CSIF, que va arribar a explicar que la instal·lació de les càmeres era per evitar robatoris a les instal·lacions, un argument que també va utilitzar l’empresa, que es va negar a retirar les càmeres tot i els requeriments que va fer CGT i la resta de les seccions sindicals.

Aquesta sanció és la segona en els últims cinc anys que rep GSS en matèria de protecció de dades, la qual cosa suposa una recalcitrant actitud davant del respecte que tot treballador mereix de la seva imatge personal.

   PS-00529-2014_(07012015).pdf

Sº Comunicació de FETYC-CGT