[Llibre] Vida, proceso y muerte de Francisco Ferrer Guardia de William Archer.

El 13

d’octubre de 1909 era afusellat a Barcelona Francisco Ferrer Guàrdia, pedagog, lliurepensador i fundador del moviment de

renovació pedagògica conegut com a Escola Moderna.

William Archer,
Vida, proceso y muerte de

Francisco Ferrer Guardia
Barcelona: Ed. Tusquets, col. Tiempo de Memoria, 2010

A l’àmplia

bibliografia existent sobre la figura, l’obra i l’assassinat legal, el 13 d’octubre de 1909, de Francesc Ferrer i Guàrdia,

s’hi afegeix ara la publicació de Vida, proceso y muerte de Francisco Ferrer Guardia, traducció de l’edició

original de 1911.
Pocs mesos després de la mort del pedagog, William Archer (1856-1924) va

arribar a Barcelona per tal de fer un reportatge sobre les circumstàncies que van portar a la seva execució.
En un

excel·lent exemple de periodisme d’investigació, el llibre ens apropa, des de la contemporaneïtat dels fets, a la

trajectòria de Ferrer, la revolta de juliol de 1909 a Barcelona i les irregularitats judicials del procés.
Les

aportacions d’Archer continuen vigents sobretot pel que fa a l’anàlisi del model educatiu de l’Escola Moderna o del

desenvolupament del judici, mentre que en altres àmbits –com la relació de Ferrer amb l’anarquisme– cal revisar-les a

partir dels coneixements històrics actuals. Amb tot, l’obra de William Archer –que va tenir una traducció catalana el 1935–

és un text de gran interès per apropar-se a la figura del pedagog.