L’EPA, el Moviment Laboral, la Enquesta de Costos Laborals, els Beneficis Empresarials, la política miserable.

Estudi i anàlisi

del Gabinet Jurídic Confederal

L’Enquesta de Població Activa (EPA) relativa al segon trimestre 2011, posada en

relació amb el Moviment Laboral corresponent a juliol 2011 del Ministeri de Treball, amb la Enquesta Anual de Costos Laboral

corresponent al 2010 i alhora amb els Beneficis Empresarials de les Empreses que cotitzen a l’Ibex 35.
Ens mostren, d’una banda, el grau de misèria política de l’estructura de poder: UE, FMI, mercaders,

partits polítics i sindicalisme institucionalitzat i, per altra, ens torna a demostrar la necessitat imperiosa d’una

transformació social que posi fi al model econòmic-polític del capitalisme.

Conclusions:

1. El

capitalisme està en ple apogeu: explota més i millor, contribueix cada vegada menys i les seves taxes de guany creixen,

encara que aquestes siguin fonamentalment en les grans empreses i corporacions financeres.

2. La classe

treballadora i classes populars hem de trobar i donar la resposta contundent que posi fre al capitalisme.

3. En

aquest context, el 15M ha emergit com a resposta polític-social amb capacitat de mobilització, evidenciant la indignació

social existent al afegir milers de persones al conflicte social. Aquest Moviment es compon de persones assalariades,

bàsicament sense experiència de lluites laborals, bé perquè es troben aturats/es (fins al 50% de taxa d’atur a la franja de

joves entre els 19-29 anys), bé perquè quan van accedir o accedeixen a llocs de treball són precaris i temporals.

4. El moviment 15M resulta rupturista ja que no són lluites o moviments resistencialistes (mantenir llocs de treball,

contra acomiadaments, mantenir rendes salarials, etc.), sinó lluites per un altre model productiu i polític que en el seu

capacitat de síntesi (en consignes), són capaços de plasmar de què va això… «No és la crisi, és el sistema».

5.

Des de la CGT, des d’altres organitzacions anarcosindicalistes, des d’altres organitzacions anticapitalistes, des del

Moviment 15M, des de les Assemblees de Barri … es ve parlant de la necessitat de convocar Vaga General i/o Jornades de Lluita

per a la tardor. Aquesta té vocació de ser no només local, sinó europea, i al carrer comença a fer-se realitat el Conflicte

Social, sota el lema de … «S’acabarà la Pau Social».

6. La CGT està compareixent en aquest procés, sense

protagonismes, aportant la seva militància, la seva experiència i la seva organització al servei de la transformació

social.

 Pots llegir l’Estudi complet al pdf adjunt.
   Estudio y

analisis sobre EPA-Movimiento Laboral y Beneficios Ibex 35