L’Audiència Nacional anul·la els canvis de torn a més de 1008 treballadors i treballadores en Atento Teleservicios España S.A.

La Confederació General del Treball (CGT) informa que el passat 16 d’octubre Atento va comunicar a la plantilla que, a causa de la decisió del seu client Movistar de reduir l’horari d’atenció al client de 9 a 22 hores (en lloc de l’horari anterior, de 8 a 24 hores), s’iniciava un procés de modificació substancial de les condicions de treball –MSCT- de caràcter col·lectiu, per causes organitzatives i productives, amb més de mil treballadores i treballadors afectats. El pertinent període de negociació amb la representació dels treballadors (d’una comissió de 13 membres la CGT comptava amb tres) va finalitzar sense acord i els treballadors van patir una altra greu agressió als seus drets veient com Atento i Movistar partia la vida a més de 1000 persones impune i innecessàriament, modificant torns, horaris i lliurances i reduint encara més el seu ingrat salari; a més, les empreses van vulnerar els drets de conciliació laboral i familiar i protecció de la infància de les persones amb reduccions de jornada per guarda legal, que van haver de sotmetre’s als canvis empresarials impostos. La brutal mesura va tenir, a més, la conseqüència que 107 persones no van poder fer front els canvis de torn imposats i van haver d’extingir el seu contracte de treball.

Durant el procés de negociació la CGT va mobilitzar a la plantilla convocant dos aturs de 24 hores els dies 28 i 31 d’octubre, que sens dubte van servir per a evidenciar el suport de les treballadores i treballadors cap a la nostra postura ferma de repudiar la mesura imposada.

Els sindicats amb presència en el procés de MSCT van presentar la corresponent demanda col·lectiva davant l’Audiència Nacional, celebrant-se el judici el passat 7 de febrer amb el resultat que s’ha conegut el 14 de febrer: la sentència declara nul·la la MSCT pel que Atento haurà de reposar a les i els treballadors en les seues anteriors condicions, prèvies a les aberrants modificacions laborals.

La sentència judicial deixa clar que no s’acrediten les causes, que la informació facilitada a la RLT era desmanegada i no objectivable, que no va haver-hi criteris d’afectació ni bona fe negociadora… com a mostra, dir que la sentència valora que la contracta de Movistar es va molestar més a intentar acreditar les causes davant la sala judicial que davant els treballadors i els seus representants.

Sector Federal de Telemarketing CGT