La secció sindical de CGT en EMT València denuncia irregularitats en l’informe de l’Agència Valenciana Antifrau i en la negociació de conveni 2017-2018

Els serveis jurídics de CGT amb data d’entrada de 14 de juny de 2018 van plantejar demanda davant el jutjat social contra l’EMT València per la decisió unilateral del director gerent de suspendre i incomplir els acords de jubilació parcial acordats des de 2001 i prorrogats en successives negociacions fins a 31 de desembre de 2018.

D’altra banda i amb data de 22 de juny 2018, el sindicat es va personar davant AVA (Agència Valenciana Antifrau) com a part interessada per a comunicar i lliurar el cos de la demanda i aportar documentació a manera de prova amb la finalitat de sol·licitar la paralització de l’informe mentre no es resolguera la demanda. Entre aqueixa documentació s’aportaven documents publicats en el BOP que demostren la validesa i vigència dels acords de jubilació parcial.

L’informe de l’AVA del que ahir dia 13 de setembre va tenir coneixement CGT-EMT no solament no arreplega gran part de la documentació i proves presentades pel sindicat, sinó que a més presenta serioses irregularitats i deficiències que posen en dubte la seua rigurositat i parcialitat.

És per açò pel que la secció sindical de la Confederació General del Treball ha decidit iniciar accions legals contra aquest organisme.

D’altra banda, tal com posa de manifest el propi informe, l’empresa inicia el procés de denúncia davant l’AVA el 27 de desembre de 2017. Encara que la resolució es comunica el 2 de maig de 2018. Al desembre del 2017 la negociació del conveni col·lectiu estava en ple desenvolupament. I en concret estava damunt de la taula negociadora la jubilació parcial. L’empresa en un acte de “mala fe” va ocultar a la taula negociadora la seua decisió de denunciar davant AVA els acords de jubilació parcial vigents fins avui.

És per açò CGT-EMT entén que existeix vici en la negociació col·lectiva i falta de bona fe per part dels membres en la comissió negociadora de l’empresa. Per aquesta raó, CGT està estudiant la possible petició de nul·litat del conveni col·lectiu davant l’autoritat competent. Si CGT haguera sigut coneixedora d’aquest fet s’haguera plantejat seriosament trencar les negociacions i no signar el conveni.

La secció sindical de CGT en EMT valora la decisió del Regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, d’acte electoralista, irreflexiu i irresponsable. Una falta de respecte al col·lectiu de treballadors d’EMT que col·lateralment és víctima dels seus“’devaneos’ i interessos polítics”.

Secció Sindical CGT-EMT

València, 14 setembre 2018