La precarització dels bombers forestals temporals en l’extinció d’incendis forestals

En aquests temps de “flexibilitat” i “desregularització” del Mercat Laboral, cada cop patim una major precarietat i inseguretat en el món del treball. Un clar exemple el podem trobar en sectors de treball temporal o estacional com l’Hostaleria o l’Extinció d’incendis, en les anomenades Brigades de Reforç, contractades per Tragsa i que treballen per al Servei d’Extinció d’incendis de la Generalitat Valenciana en l’època de més risc d’incendis forestals, l’estiu.

Així doncs, s’encadenen contractes d’obra i servei quan es deuria aplicar un contracte fixe discontinu, per tant estem parlant d’un frau de llei que precaritza més encara a les i els treballadores/rs que ja de per si han d’estar pendents de la inseguretat d’un treball estacional. El fixe discontinu és un model que ofereix una certa estabilitat, ja que la persona que treballa té la seguretat que quan es reprenga l’activitat tornarà a ser cridada i els mesos d’inactivitat pot buscar treball o cobrar de l’atur.

El cas dels treballadors/es de Tragsa en la Comunitat Valenciana és un clar exemple de la desprotecció a la qual s’han vist abocades les 300 persones que es juguen la pell estiu rere estiu en els nostres boscos.

Així doncs, el VI Conveni Col·lectiu del personal de l’empresa Tragsa adscrit al Servei de Bombers Forestals de la Comunitat Valenciana, preveu en el seu article 23, que els treballadors/es de les Brigades de Reforç adquiriran la condició de fixes discontinus d’acord amb el que s’estableix en l’article 15.8 i l’art. 16 de l’Estatut dels treballadors. Com que la conducta de Tragsa al respecte suposa una vulneració dels drets dels Treballadors, des de la CGT es va presentar una denúncia front Inspecció de Treball, la qual resol, amb l’informe de 21 de desembre de 2016 que:

“l’empresa ha estat fent contractes per obra i servei, amb les treballadores de les Brigades de Reforç, en lloc del contracte fixe discontinu procedent, conforme a la normativa i jurisprudència anomenada”.

Front açò i vist el nul interés de Tragsa en complir la resolució d’inspecció de Treball, s’està duent a terme el procés de denúncia judicial, perquè el personal que ha treballat més de dues campanyes de Reforç puga consolidar els seus drets i dignificar un treball com el nostre amb un mínim d’estabilitat.

A més a més, enfront de la possibilitat de ser contractats directament per l’Administració per subrogació, cal dir que no sabem que passaria, si sols passaria el llistat de RP (format per personal fixe i fixe discontinu, com pareix que van per ahi els tirs), aleshores els eventuals (tal com estem ara) ens quedaríem al carrer. Per tant és de vital importància la lluita per tal d’aconseguir aquesta figura, ja que tenim experiència i formació en la nostra feina i necessitem una garantia mínima d’estabilitat per tal exercir-la amb professionalitat, independentment de qui tinga l’encomanda Tragsa o l’Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta front a Emergències.

Cal dir que aquesta la figura de fixe discontinu existia en el IV Conveni fins que l’any 2009, en la negociació del V conveni va desaparéixer amb el beneplàcit de les seccions sindicals de CC.OO., UGT, i USO, les quals preferiren mirar cap a un altre costat quan quasi 300 persones ens quedàvem sense aquest dret.

Sabem que hi ha sentències favorables al respecte,
27 persones de València ja han guanyat el judici i l’empresa l’ha recorregut al Tribunal Superior de Justicia, ja que com la defensa és l’abogacia de l’estat, no l’importa generar gastos publics a costa de l’inestabilitat dels  fixes discontinus, els companys/es de la BRIF Lubia han aconseguit aquest reconeixement en els jutjats, companys/es d’ INFOSA Madrid en 2014 també van denunciar enfront del TSJ, també el conflicte col·lectiu dels treballadors/es contractats per la Generalitat de Catalunya per fer d’ajudants d’oficis forestals als Parcs de Bombers professionals de la Generalitat de Catalunya, la demanda dels quals també ha sigut acceptada a tràmit i ha tingut una resolució favorable als seus interessos.

Quan arriben, un any més, els grans incendis forestals, no necessitem un tractament d’herois per part de l’administració de torn, o el reconeixement pel fet de jugar-nos la pell, és la nostra feina, ens agrada i sabem al que ens exposem. El que sí que necessitem, és la màxima estabilitat possible per nosaltres i les nostres famílies i no estar amb l’esglai de saber si aquest estiu treballarem o no.

FIXES DISCONTINUS SERVEI BOMBERS FORESTALS CV JA!!!

Secció Sindical CGT