La Inspecció de Treball obliga a Carrefour Paterna a alçar una estructura coberta per a protegir a un treballador després de diverses reclamacions de CGT

A.P.M., empleat de la contracta Saica Natur SL, porta des de l’any 2012 realitzant el seu treball en les instal·lacions de Carrefour Paterna. El treballador desenvolupa la seua activitat a l’aire lliure, sense cap tipus de protecció davant les inclemències del temps. Malgrat les reiterades peticions a la direcció per part de la Confederació General del Treball, la multinacional s’ha negat fins al moment a construir una estructura coberta a l’empar del Reial decret 486/1997 de seguretat i salut en els llocs de treball. La Inspecció de Treball, després de visitar el centre a instàncies de la CGT, ha requerit a Carrefour a habilitar-la en un termini de 45 dies a partir del 28 de febrer. Les obres de condicionament han donat ja començament

L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no haurà de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors”, “En els llocs de treball a l’aire lliure i en els locals de treball que, per l’activitat desenvolupada, no puguen quedar tancats, hauran de prendre’s mesures perquè els treballadors puguen protegir-se, en la mesura del possible, de les inclemències del temps”… Així empara la Llei als treballadors tal com estipula el RD 486/199. Una normativa que Carrefour ha sigut incapaç de respectar de motu proprio.

La resposta de Recursos Humans de Carrefour Paterna ha sigut, al llarg de cinc anys, “evasiva, quan no negativa” respecte a l’exigència de protegir a l’empleat adequadament, “la qual cosa contrasta amb la despesa ingent que realitza Carrefour en obres i arranjaments merament estètics” denuncia José Català, Secretari General de la Secció Sindical de CGT.

Però el cas s’ha resolt favorablement per al treballador afectat quan la Inspecció de Treball de València ha contestat a la reclamació del sindicat assenyalant que l’empleat de la contracta Saica Natur SL “no queda adequadament protegit amb el lliurament de protecció personal davant les condicions ambientals a les quals es troba exposat, especialment en cas de pluja i protecció solar”. En conseqüència, el requeriment ha obligat a Carrefour “en la seua condició d’empresa principal i titular de les instal·lacions” a habilitar “en la zona del compactador (de plàstics i cartons), una estructura coberta”.

La Confederació, a més de felicitar-se del desenllaç d’aquest cas, crida a treballadors i treballadores a informar-se, a fer valdre els seus drets i a organitzar-se en sindicats que atenguen de forma coherent i sense complexos la defensa dels interessos de la classe obrera.

Gabinet de Premsa CGT

València, 18 d’abril 2017