El jutjat tomba la pretensió de CSIF d’anul·lar la resolució de Generalitat que denegava la revocació de les cinc delegades i suplents de CGT en Marktel Teleservicios

El jutjat tomba la pretensió de CSIF d’anul·lar la resolució de Generalitat que denegava la revocació de les cinc delegades i suplents de CGT en Marktel Teleservicios

El Jutjat social nº16 de València ha dictaminat, en sentència ferma, que confirma la resolució de 6 d’agost de 2015 dictada per l’Oficina Pública de Dipòsit d’Estatuts i Actes d’eleccions en la qual no donava per vàlida la revocació dels integrants de CGT en el Comitè d’empresa de Marktel Teleservicios.

D’aquesta manera, el jutge absol a Generalitat Valenciana i a la Confederació General del Treball “de les pretensions deduïdes en contra seva” per CSI-F i els tres promotors de l’assemblea que pretenia revocar a les delegades de la CGT, sindicat amb majoria absoluta en el Comitè en comptar amb cinc delegades d’un total de nou representants.

Malgrat que l’Autoritat Laboral no va acceptar la revocació en el seu moment, l’empresa va decidir negar la condició de representants sindicals a les delegades de CGT “argumentant”, tal com informa la Secció Sindical de CGT en Marktel Teleservicios, “que la resolució havia sigut demandada pels promotors i CSI-F. Un fet que retrata molt bé l’interès de l’empresa”.

Aquest judici s’emmarca en el conflicte entre la direcció de Grup Marktel a València, companyia de contact center caracteritzada pel seu escàs respecte als drets adquirits dels treballadors, i el sindicat CGT. Organització sindical aquesta que va aconseguir l’anul·lació d’un conveni d’empresa les condicions sociolaborals del qual eren inferiors a les contemplades en el conveni sectorial.

En aquest sentit, cal destacar que està en tràmit en el Jutjat social un procediment de conflicte col·lectiu a instàncies de CGT contra l’empresa, CSIF i UGT amb l’objectiu que s’aplique el Conveni col·lectiu del sector de Contact Center en lloc del d’empresa que continuen imposant malgrat no estar legalitzat.

Així mateix, la CGT ha interposat una demanda en matèria de tutela de drets fonamentals contra Marktel Teleservicios SL i Marktel Servicios de Marketing Telefónico SA.

Finalment, també està pendent de resolució en els tribunals l’acomiadament, sens dubte nul de dret, de la delegada sindical Pepa Vañó.

Gabinet de Premsa CGT-PV

Resolució de Generalitat objecte de la demanda: *https://www.cgt-telemarketing.es/docattach/665/RESOLUCI%C3%93N-CONSELLERIA-MARKTEL-TELESERVICIOS.pdf

València, 27 novembre 2015