Greenmed Sollana ha deixat d’abonar indegudament més de dos milions d’euros als treballadors

La Confederació General del Treball, després de descobrir que l’empresa citrícola valenciana ha deixat de pagar il·legalment els plusos correctes d’antiguitat de la seua plantilla des de la seua congelació l’any 1997, calcula que l’empresa s’ha estalviat més de dos milions d’euros. Empleats i empleades han iniciat peticions individuals perquè la direcció procedisca immediatament a ingressar la part salarial dependent dels anys treballats, un concepte de la nòmina garantit per l’Estatut dels Treballadors

“Curiosament, l’error en els percentatges d’antiguitat comptabilitzats perjudica als de sempre. Sembla que les empreses només s’equivoquen al seu favor”, afirmen des de la Secció Sindical de la CGT en Greenmed, sindicat majoritari en el centre de treball de la localitat valenciana de Sollana.

Aquesta pràctica irregular va ser descoberta per la secció sindical de CGT en comprovar que en els llistats de percentatges d’antiguitat que l’empresa els facilitava hi havia considerables diferències entre treballadors i treballadores amb la mateixa antiguitat en l’empresa. El sindicat va començar llavors un recorregut per les diferents administracions cercant informació i va detectar que, després d’una congelació del plus d’antiguitat pactada per UGT i CCOO en el conveni d’empresa vigent des de 1997 fins a l’any 2004, aquest concepte salarial ha deixat de calcular-se i pagar-se correctament, encara que possiblement s’ha comptabilitzat malament des de 1973, any d’inici d’activitat de l’empresa.

El desfasament, que afecta significativament als contractats més antics, suposa equivocacions en els percentatges d’antiguitat de fins a un 20%. És a dir, que un important nombre de persones dels 650 fixos discontinus que componen, al costat de 100 treballadors d’ETT, la plantilla de Greenmed Sollana, haguera d’haver cobrat fins a un 20% més de salari per hora base.

“La mitjana de quantitats impagades van des d’uns 20 euros a uns 700 euros per campanya que no ha cobrat l’empleat i que li pertany”, subratlla el sindicat. “De moment, hem facilitat a la plantilla instàncies dirigides a la direcció de l’empresa per a sol·licitar que s’abone el percentatge d’antiguitat que legalment correspon per hora normal, estructural i extraordinària”, avança la representació sindical “I com l’empresa no ha respost, hem emprès les accions judicials pertinents”.

La indignació davant aquest “error de càlcul” és més que palpable. Cal tenir en compte que el col·lectiu laboral del sector citrícola està especialment afectat per la precarietat: el salari per hora base en Greenmed Sollana ha sigut de 3,76 euros en la campanya 2015 i 3,791 euros en la campanya d’enguany.