Estrès i precarietat: Dos treballadors morts al dia per accident laboral

La precarització de les condicions de treball, l’alta temporalitat, la parcialitat involuntària incrementen la sinistralitat laboral. Els treballadors temporals pateixen una manca de formació i informació en matèria de riscos laborals, essencial per garantir la seva seguretat i salut en el treball. A més, poden arribar a assumir riscos per por a perdre el seu lloc de treball.

Dos treballadors moren al dia per un accident laboral, 14 pateixen un accident greu, 1.646 un accident lleu i 2.000 un accident laboral que no causarà baixa.

Segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, durant el primer semestre de l’any s’han produït un total de 658.945 accidents laborals, 1.776 més respecte de 2017, fet que suposa un augment del 0,3%.
Quant als accidents mortals, 307 treballadors i treballadores han mort durant el primer semestre de l’any, 7 més que fins a juny de 2017, fet que suposa un increment del 2,3%. I del total de morts, 244 van tenir lloc durant la jornada de treball i 63 van ser in itinere.

Els homes han patit més accidents mortals que les dones ja que han mort 231 homes i 13 dones, però les morts entre homes han baixat en 4, el que en termes relatius suposa un descens del 1,7%, mentre que, en el cas de les dones, s’han produït 3 morts més, la qual cosa incrementa aquest tipus de morts, en termes relatius, en un 30%.