En 2014 es van registrar 12.675 noves inscripcions de valencians en l’estranger

El nombre de nascuts al País Valencià residents en l’estranger ha augmentat un 8,9% en l’últim any, fins arribar als 110.052 emigrants a 1 de gener de 2015, i s’ha disparat un 59% des de 2009, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Segons aquestes dades en 2014 es van registrar 12.675 noves inscripcions de valencians en l’estranger. A nivell estatal, el Padró de Residents en l’Estranger (PERE) tenia 2.183.043 inscrits l’1 de gener de 2015, un 48% més que en la mateixa data de 2009, quan eren 1,4 milions de persones, i un 6,1% més que l’any 2014.

Aquest registre, en el qual no tots els emigrants s’inscriuen al no ser obligatori, tret de per a voler exercir el dret a vot, s’ha anat ampliant a mesura que avançava la crisi econòmica: en 2010 constaven 1,5 milions, en 2011 sumaven 1,7 milions, en 2012 van ascendir a 1,8 i, en 2013, eren ja 1,9 milions els expatriats.

174.571 persones es van inscriure durant 2014, es tracta en la seua majoria de persones en edat de treballar (64,1%) que es van donar d’alta com a residents en països d’Amèrica Llatina (61,6%).

En termes generals, més d’un terç dels espanyols que figuren en el PERE (33,6%), 733.387 persones, van nàixer a l’Estat espanyol, mentre el 59,7% ho van fer en el país en el qual resideixen actualment i un 6,3% en altres Estats.