Home / Actualitat / En 2014 es van registrar 12.675 noves inscripcions de valencians en l’estranger

En 2014 es van registrar 12.675 noves inscripcions de valencians en l’estranger

El nombre de nascuts al País Valencià residents en l’estranger ha augmentat un 8,9% en l’últim any, fins arribar als 110.052 emigrants a 1 de gener de 2015, i s’ha disparat un 59% des de 2009, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Segons aquestes dades en 2014 es van registrar 12.675 noves inscripcions de valencians en l’estranger. A nivell estatal, el Padró de Residents en l’Estranger (PERE) tenia 2.183.043 inscrits l’1 de gener de 2015, un 48% més que en la mateixa data de 2009, quan eren 1,4 milions de persones, i un 6,1% més que l’any 2014.

Aquest registre, en el qual no tots els emigrants s’inscriuen al no ser obligatori, tret de per a voler exercir el dret a vot, s’ha anat ampliant a mesura que avançava la crisi econòmica: en 2010 constaven 1,5 milions, en 2011 sumaven 1,7 milions, en 2012 van ascendir a 1,8 i, en 2013, eren ja 1,9 milions els expatriats.

174.571 persones es van inscriure durant 2014, es tracta en la seua majoria de persones en edat de treballar (64,1%) que es van donar d’alta com a residents en països d’Amèrica Llatina (61,6%).

En termes generals, més d’un terç dels espanyols que figuren en el PERE (33,6%), 733.387 persones, van nàixer a l’Estat espanyol, mentre el 59,7% ho van fer en el país en el qual resideixen actualment i un 6,3% en altres Estats.