Els carters de la carteria del carrer Sant Vicent de València diuen prou a les retallades i es declaren en vaga

Avui dia 3 de febrer, els carters de la Unitat de Repartiment 9, encarregats del repartiment dels districtes 7, 17 i 26 de la capital, s’han declarat en vaga per la supressió de llocs de treball

La situació en Correos s’ha convertit en insostenible. Les retallades abusives efectuades per la prefectura provincial han fet que siga impossible assumir el repartiment diari de la correspondència. La direcció de Correos, després de dues retallades efectuades durant els passats anys, ha tornat a la càrrega, aquesta vegada amb la supressió de 116 nous llocs de treball en tota la província, 85 d’ells de repartiment.

Aquesta situació porta aparellada a la destrucció d’ocupació, l’augment de les càrregues de treball assumides per cada carter, que al costat de la política de “doblatges” o “recàrrecs” (assumir el repartiment d’un sector que es troba sense cobrir per un carter) ha arribat a una situació inassumible per a la plantilla. Aquesta circumstància provoca retards, col·lapse en els enviaments i estrès laboral a la plantilla, a més d’un perjudici als ciutadans, ja que aquesta situació fa impossible complir amb els terminis establits en la Llei Postal per al lliurament de la correspondència.

Tot açò ha suposat que els treballadors de la Unitat de Repartiment 9 de València, encarregada del repartiment dels districtes 7, 17 i 26 de la capital hagen decidit en assemblea fer front a aquesta situació adherint-se a la vaga indefinida que manté convocada el sindicat CGT.

Aquesta mobilització es suma a la ja convocada pels carters de Castelló capital, que van començar les seues reivindicacions pels mateixos motius durant l’última setmana de gener acordant secundar els aturs a partir del 2 de febrer.

Els aturs han sigut secundats per 42 dels 53 carters que componen la plantilla d’aquesta unitat.

CGT-Correos València

COMUNICAT DELS TREBALLADORS DE LA CARTERIA DEL CARRER SANT VICENT DE VALÈNCIA

Avui dia 3 de febrer, els carters del carrer Sant Vicent, que repartim els districtes 7, 17 i 26 de València, hem parat amb una vaga espontània reivindicant la falta total d’implicació amb el treballador per part de l’empresa, suprimint llocs de treball i minvant dia a dia els drets i condicions laborals. Mentre açò succeeix, l’empresa ven una cara de Correos molt llunyana de la realitat diària que perjudica no solament a nosaltres com a treballadors, sinó també als usuaris.

Castellà

LOS CARTEROS DE LA CARTERIA DE LA CALLE SAN VICENTE DE VALENCIA DICEN BASTA A LOS RECORTES Y SE DECLARAN EN HUELGA

Hoy día 3 de febrero, los carteros de la Unidad de Reparto 9, encargados del reparto de los distritos 7, 17 y 26 de la capital, se han declarado en huelga por la supresión de puestos de trabajo

La situación en Correos se ha convertido en insostenible. Los recortes abusivos efectuados por la jefatura provincial han hecho que sea imposible asumir el reparto diario de la correspondencia. La dirección de Correos, tras dos recortes efectuados durante los pasados años, ha vuelto a la carga, esta vez con la supresión de 116 nuevos puestos de trabajo en toda la provincia, 85 de ellos de reparto.

Esta situación lleva aparejada a la destrucción de empleo, el aumento de las cargas de trabajo asumidas por cada cartero, que junto a la política de “doblajes” o “recargos” (asumir el reparto de un sector que se encuentra sin cubrir por un cartero) ha llegado a una situación inasumible para la plantilla. Esta circunstancia provoca retrasos, colapso en los envíos y estrés laboral a la plantilla, además de un perjuicio a los ciudadanos, ya que esta situación hace imposible cumplir con los plazos establecidos en la Ley Postal para la entrega de la correspondencia.

Todo ello ha supuesto que los trabajadores de la Unidad de Reparto 9 de Valencia, encargada del reparto de los distritos 7, 17 y 26 de la capital hayan decidido en asamblea hacer frente a esta situación adhiriéndose a la huelga indefinida que mantiene convocada el sindicato CGT.

Esta movilización se suma a la ya convocada por los carteros de Castellón capital, que comenzaron sus reivindicaciones por los mismos motivos durante la última semana de enero acordando secundar los paros a partir del 2 de febrero.

Los paros han sido secundados por 42 de los 53 carteros que componen la plantilla de esta unidad.

CGT-Correos Valencia

COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES DE LA CARTERIA DE LA CALLE SAN VICENTE DE VALENCIA

Hoy día 3 de febrero, los carteros de la calle San Vicente, que repartimos los distritos 7, 17 y 26 de Valencia, hemos parado con una huelga espontánea reivindicando la falta total de implicación con el trabajador por parte de la empresa, suprimiendo puestos de trabajo y mermando día a día los derechos y condiciones laborales. Mientras esto sucede, la empresa vende una cara de Correos muy lejos de la realidad diaria que perjudica no solo a nosotros como trabajadores, sino también a los usuarios.