Els Bombers Forestals exigeixen que es complisca amb el signatMés d’un centenar de persones recolzaven aquest dimarts la convocatòria llançada pels bombers forestals en lluita enfront de la secretaria autonòmica de model econòmic i finançament de la Generalitat Valenciana. A les 10 del matí començava la concentració en la qual des del Comité d’empresa de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (SGISE) exigien que es complisquen els acords pactats.

Uns acords als quals es va arribar després de dos anys de negociació entre l’empresa Tragsa (de la qual formaven part anteriorment els bombers forestals), sindicats i Generalitat Valenciana, i dels quals “res s’ha complit des del pas a la nova empresa” com afirma José Vicente López, delegat de CGT en l’empresa SGISE.

300 treballadors continuen contractats en frau de llei, sense haver-se regulat i reconvertit cap contracte encara, malgrat el compromís de Generalitat i SGISE, amb la precarietat i falta d’estabilitat que això comporta. Segueix sense implantar-se la segona activitat, malgrat estar aprovada des de febrer de 2018, la qual cosa fa que continuen treballant en primera línia de foc treballadors amb més de 65 anys. Reclamacions com “a igual treball, mateix salari” continuen vigents com ens explica José Vicente López, ja que des de la Conselleria de Justícia i Interior impedeixen que es produïsca l’adequació salarial pactada. Des de la Direcció General del Sector Públic s’ha bloquejat la negociació de l’I conveni col·lectiu de Bombers Forestals, impedint l’aplicació dels acords aconseguits per a la subrogació dels treballadors a la SGISE.

Des de la Confederació General del Treball, junt amb el Comité d’empresa de SGISE, es planteja convocar més mobilitzacions per a visibilitzar el conflicte durant les falles i fer partícip a la societat dels problemes als quals s’enfronta el col·lectiu de Bombers Forestals.

Más de un centenar de personas respaldaban este martes la convocatoria lanzada por los bomberos forestales en lucha frente a la secretaría autonómica de modelo económico y financiación de la Generalitat Valenciana. A las 10 de la mañana comenzaba la concentración en la que desde el Comité de empresa de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) exigían que se cumplan los acuerdos pactados.

Unos acuerdos a los que se llegaron después de dos años de negociación entre la empresa Tragsa (de la que formaban parte anteriormente los bomberos forestales), sindicatos y Generalitat Valenciana, y de los que “nada se ha cumplido desde el paso a la nueva empresa” como afirma José Vicente López, delegado de CGT en la empresa SGISE.

300 trabajadores continúan contratados en fraude de ley, sin haberse regulado y reconvertido ningún contrato todavía, a pesar del compromiso de Generalitat y SGISE, con la precariedad y falta de estabilidad que ello conlleva. Sigue sin implantarse la segunda actividad, a pesar de estar aprobada desde febrero de 2018, lo que hace que sigan trabajando en primera línea de fuego trabajadores con más de 65 años. Reclamaciones como “a igual trabajo, mismo salario” siguen vigentes como nos explica José Vicente López, ya que desde la Conselleria de Justicia e Interior impiden que se produzca la adecuación salarial pactada. Desde la Dirección General del Sector Público se ha bloqueado la negociación del I convenio colectivo de Bomberos Forestales, impidiendo la aplicación de los acuerdos conseguidos para la subrogación de los trabajadores a la SGISE.

Desde la Confederación General del Trabajo, junto al Comité de empresa de SGISE, se plantea convocar más movilizaciones para visibilizar el conflicto durante las fallas y hacer partícipe a la sociedad de los problemas a los que se enfrenta el colectivo de Bomberos Forestales.