Els accidents laborals són conseqüència de la precarietat diària

Un estudi realitzat per l’INVASSAT analitza en profunditat 151 accidents greus, dels quals es dedueix que les causes principals són l’absència d’una adequada organització del treball, i errors i mancances en les condicions dels espais de treball.

Les principals conclusions són que en el 90% dels casos el treballador és home, d’entre 35 i 40 anys, amb un contracte indefinit, però amb una antiguitat de menys d’un any. Els accidents es produeixen en les primeres hores de la jornada laboral i la majoria d’ells es produeixen en zona industrial o en una obra en construcció.
L’accident més usual és d’un cop amb un objecte immòbil, o el de quedar atrapat, aixafat o amb amputació. En conseqüència, les lesions més habituals són la fractura d’ossos i la commoció i lesions internes.
La majoria d’accidents greus o mortals es dóna en pimes de fins a 10 persones treballadores (43%) i amb plantilles de 10 a 50 persones (32,7%), de manera que les empreses amb fins a 50 persones concentren el 75,7% d’aquests accidents.
Els homes són els més mal parats: pateixen el 92,1% dels accidents greus i sumen el 100% dels accidents mortals. Per edat, la franja entre 35-44 anys concentra el 35,2% d’accidents greus i mortals, i el segueix el grup entre 45-54 anys (29%).

La majoria de sinistres d’aquest tipus es produeixen en edificis, sobre superfícies en altura (20%), seguits d’edificis o construccions al mateix nivell (15,8%), dispositius de trasllat, transport i emmagatzematge (13,3%), màquines i equips fixos (12,7%) i materials, objectes, productes, elements de màquina (10,3%).
La Direcció general de Treball de la Generalitat reunirà el proper 12 de maig a la Comissió d’Estratègia per establir mesures concretes per canviar la tendència alcista de la sinistralitat.

Per a la CGT, les últimes reformes laborals han desprotegit als treballadors, també en matèries de salut laboral i prevenció d’accidents, ja que tot i la destrucció d’ocupació per la polítiques del govern i la patronal, la sinistralitat i les malalties en l’ treball es manté a l’alça.
El Grup de treball de Seguretat, Salut i Benestar Laboral de la Federació Local de València de la CGT, està realitzant diversos cursos informatius en matèria de riscos laborals, així també exigeixen un major control a la empreses, mitjançant les inspeccions de treball, que haurien ser molt més efectives.

_________________________________________________________

Ya se encuentra disponible la última edición de las publicaciones Estadísticas de accidentes de trabajo en la  Comunitat Valenciana y las Estadísticas de enfermedades profesionales en la  Comunitat Valenciana«, correspondientes al periodo interanual Marzo 2017 – Febrero 2018.
 
También se pueden consultar los resúmenen en:
 
 
___________________________________________________
Manifiesto 28 abril 2018 castellano.pdf

28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo