Eleccions sindicals: Fart de precarietat i de sindicats corruptes? Organitza’t a la CGT

 • El sindicalisme (paraula procedent del grec -syn (amb) i dike (justícia) Neix amb la Revolució Industrial en l’últim terç del segle XVIII.
 • El Capitalisme, la misèria i la precarietat són els motius històrics, i també actuals per a la unió i la lluita de gran nombre de treballadors que tracten de defensar-se construint sindicats.

Si vols presentar-te per CGT a la teva empresa, si tens propostes a fer-nos, consultar dubtes o denunciar pressions contacta amb :

Tel 963 834 440
Assessorament Eleccions Sindicals: 649 081 093

C/e juridica@cgtvalencia.org

Informacio web:
Organitza’t pels teus drets, CGT per a lluitar… i Guanyar!
Afilia’t a la CGT i Participa

En Twitter @CGTvalencia
En Facebook CGT-València en obert o mitjançant missatge privat

-Perquè som treballadors i treballadores com tu.
Som gent corrent, que depenem del nostre treball per viure.
Som les persones que cada dia ens trobem al lloc de treball o al nostre barri o vila.
Som els que patim plegats les retallades, les rebaixes salarials, la precarietat, la temporalitat, l’atur i la destrucció de les pensions.

-Perquè volem fer un sindicalisme assembleari, participatiui horitzontal, mitjançant el qual, amb l’esforç col·lectiu i l’ajuda mútua, puguem plantar cara a una patronal cada cop més prepotent i insaciable. I perquè creiem que aquest sindicalisme ha de lluitar també contra el masclisme i el racisme, a la feina i fora d’aquesta.

-Perquè volem fer un projecte sindical on hi tinguem cabuda totes i tots els treballadors, les precàries, aturades o les persones immigrades.
Perquè volem construir entre totes un sindicalisme que no vengui drets sinó que els defensi, on no hi tingui cabuda cap casta sindical, ni cap privilegi ni cap pacte vergonyós fet a l’esquena de la gran majoria.

-Perquè hem de mobilitzar-nos més enllà del nostre centre de treball. Perquè hem d’estar plantant cara arreu, allà on s’especuli amb els nostres drets a l’habitatge, la sanitat o l’educació… Defensant tots i cadascun dels nostres drets socials.

Les eleccions sindicals a la teva empresa:
L’elecció dels representants dels treballadors en una empresa es du a terme de forma ordinària cada quatre anys i en ella poden participar, per regla general, tots els empleats del centre de la feina, que poden ser candidats i votants. El dret al vot és lliure, personal, secret i directe. Tenir representació és fonamental per a garantir que la plantilla estiga organitzada, informada de la normativa laboral, del Conveni, del calendari laboral, dels salaris i les nòmines o del contracte. En definitiva, et permet participar en la presa de decisions i en la defensa dels teus interessos enfront del poder que té l’empresa.

Els treballadors poden triar la representació de dues formes:

 1. Delegats i delegades de personal: en centres de treball entre 6 i 49 treballadors es trien individualment d’1 a 3 delegats. Es vota directament als candidats.
 2. -Comitè D’empresa: amb 50 o més treballadors es tria un comitè d’empresa que treballa de manera col·legiada amb 5 o més representants. Aquí es vota a una llista tancada entre les candidatures presentades .

Seccions sindicals: En altres casos que no són el 1 i el 2, la CGT constitueix com a mínim Seccions sindicals per garantir els drets dels treballadors. Recorda que les Eleccions sindicals són un mitjà per a la defensa dels nostres interessos, mai un fi.
Les seccions sindicals són els afiliats d’un sindicat en una empresa, i es constitueixen en totes les empreses on tenim afiliacioindependentment de la situació de les eleccions sindicals o dels comitès d’empresa.

CGT defensa els models d’Assemblea i democracia Directa, els delegats de CGT no tenen carta blanca i poden ser revocats en qualsevol moment mitjançant els mecanismes del sindicat o de la Secció sindical.
Per a ser representant: Per poder ser candidat a representant cal una antiguitat en l’empresa de, mínim, sis mesos (en alguns sectors d’activitat aquest temps pot variar). Per poder ser votant en el procés electoral cal una antiguitat en l’empresa de, mínim, un mes.

Recursos: Des que decidisques participar en les eleccions sindicals, disposaràs del suport, l’assessorament i la informació d’altres persones que ja formen part del sindicat. Posarem a la teua disposició eines que et seran d’utilitat, com:

Formació:  L’objectiu és ajudar i orientar en les funcions a realitzar, i així exercir-les en bones condicions.

Assessorament sindical i Serveis Jurídics: Com a representant sindical pots disposar d’aquest tipus d’assessorament per afrontar qualsevol incompliment laboral que requerisques, perquè comporta una eina de defensa dels drets de la classe treballadora eficaç.

Drets i garanties Delegats i delegades:

 • Publicar i distribuir informació sindical, sense pertorbar el desenvolupament normal del treball.
 • Convocar reunions, comunicades prèviament a l’empresa, que se celebraran en el centre de treball i fora de l’horari laboral.
 • No podran patir discriminació en els seus drets de promoció econòmica i/o professional, ni en les seues relacions laborals. No poden ser objecte d’acomiadament ni de sanció per actuacions realitzades en l’exercici de la seua representació, fins i tot un any després de finalitzar aquesta funció.
 • En cas de trasllat, tenen prioritat de romandre en el seu lloc de treball, fins i tot de quedar-se en l’empresa en el cas de suspensió o d’extinció del contracte per causes tècniques, organitzatives i productives.
 • Tenen dret a rebre informació de la part empresarial sobre l’evolució general i la prevista de l’empresa. A més, l’empresa està obligada a donar-los una còpia dels contractes que se signen, comunicar-los les pròrrogues i denúncies dels contractes, així com estar presents en les signatures de contractes o liquidacions.
 • Tenen dret a emetre informes previs a l’execució per part de l’empresa de les decisions que adopte, en qüestions com: A) Reestructuració de plantilles i cessaments totals, parcials, definitius o temporals. B) Reducció de jornada, trasllat total o parcial de la instal·lació. C) Plans de formació professional de l’empresa. D) Implantació o revisió de sistemes d’organització i control de treball.
 • Crèdit horari. Aquestes hores són retribuïdes igual que si s’estiguera treballant, solament que es dediquen a la funció de representació sindical.