El Suprem avala que els alumnes de tercer d’ESO «decidiran sense autorització no anar a classe per fer vaga»

  • La sentència confirma la supressió d’un decret de la Generalitat Valenciana que obligava els alumnes a comptar amb autorització dels seus pares per no assistir a classe com a protesta.

La Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la nul·litat d’un decret de la Generalitat Valenciana en matèria d’Educació aprovat el 2008 que establia l’obligatorietat d’obtenir autorització paterna perquè els alumnes decideixin de forma col·lectiva si assistir o no a classe.

La sentència respon així al recurs presentat pel Govern de la Comunitat després d’obtenir una sentència anterior desfavorable, que al seu torn va ser originada per un recurs de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes «Gonzalo Anaya».

Segons el parer dels magistrats del TS, «és inqüestionable» que el dret dels alumnes de segon cicle d’ESO (a partir dels 15 anys, en general) a decidir col·lectivament la no assistència a classe figura en l’article 8 de la LODE .

«Sotmetre l’exercici d’un dret la prèvia autorització d’una altra persona equival a exigir la concurrència de dues voluntats», esgrimeix la sentència per defensar el dret dels alumnes a no anar a classe com a protesta si ho decideixen de forma col·lectiva.

«Qualsevol que sigui la valoració que a cada un li mereixi» la no exigència de consentiment patern, ha de acatar. «És inqüestionable que aquesta va ser l’opció del legislador ia ella ha d’estar-se», subratlla la sentència.