El Port de València també va gastar 478.000 euros en patrocinar òperes

Només l’Autoritat Portuària de València va invertir entre els anys 2008 i 2010-478.000 euros en «activitats de patrocini» del Palau dels Arts Reina Sofia de València. El període coincideix amb la posada en marxa de Patrocini de les Arts SA, una empresa el nom s’assembla al de la Fundació però que no té res a veure amb l’activitat pública del teatre. El jutge Vicente Ríos va ordenar la detenció d’Helga Schmidt per la seva vinculació amb aquesta empresa -formó part del consell d’administració, igual que Vicente Garrido, president del Consell Jurídic-; i l’adjudicació a la mercantil, sense intervenir expedient de contractació, del servei de patrocinis a canvi d’unes comissions que van oscil·lar entre el 10 i el 30%. La investigació judicial que acaba d’arrencar apunta a una presumpta vulneració constant de la llei de contractes del sector públic.

Comptes també investiga Schmidt després d’una denúncia del sindicat CGT

Un informe de fiscalització del Tribunal de Comptes, al qual ha tingut accés EL MUNDO, recull els abonaments de l’Autoritat Portuària a la Fundació fins al 2010. En concret, el Port de València va invertir el 2008 240.000 euros; en 2009 120.000 euros i el 2010 118.000. El Tribunal de Comptes va destacar «la anualment concedida al Palau dels Arts» tot i que «no guarda relació directa amb l’activitat portuària»; i ha criticat que «no es pot afirmar que la tendència d’aquestes despeses hagi estat decreixent tal com correspondria a una etapa d’austeritat». Entre 2009 i 2010 les ajudes en concepte de patrocini a Les Arts només es van reduir en 2.000 euros.

La Sindicatura de Comptes va detectar gran part de les irregularitats que ara són motiu de la investigació penal. Aquests informes van passar per les mans de diversos consellers dels governs de Francisco Camps, que no haurien fet res per exigir i depurar responsabilitats.

La Confederació General de Treball (CGT) va elevar al Tribunal de Comptes una denúncia amb les irregularitats detectades per la Sindicatura, el procediment continua en paral·lel al penal i es troba en fase d’actuacions prèvies, segons han confirmat fonts judicials. El sindicat va sumar a la denúncia inicial quan va ser admesa a tràmit les presumptes negligències incloses en els últims informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Entre elles les despeses registrades a càrrec de l’epígraf ‘Viatges i desplaçaments’, que corresponen, segons va assenyalar l’òrgan fiscalitzador, als realitzats per la intendent «i per artistes de prestigi internacional».

El 2008, el Port de València va pagar 240.000 euros en patrocinis

El departament primer de la secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes va concloure quan va estimar la denúncia que «dels antecedents incorporats a les presents actuacions es desprèn que els fets que han donat lloc a les mateixes (…) poguessin ser constitutius d’un suposat de responsabilitat comptable per abast, com a conseqüència d’algunes irregularitats detectades en la gestió de la Fundació Palau de les Arts ».

La Fiscalia del Tribunal de Comptes també va recolzar la investigació i va demanar els informes complets de la Sindicatura per estudiar a fons la gestió administrativa -no artística, que ha estat brillant- de Schmidt. El Palau de les Arts demanar l’arxiu de les actuacions, que va ser denegat.

CGT va denunciar els fets però no va exercir l’acció popular davant el risc de condemna en costes, absolutament prohibitives per a un sindicat modest i gairebé representació en l’Administració valenciana.

Fuente El Mundo